Takto uvažovali PRED NAMI:

Žijeme Život v Podnebesí,
vo všetkých inakostiach,
spoznajúc krásno ako Krásno,
(aj ošklivosť)
a vo všetkých odlišnostiach,
spoznajúc, ako sa činí Dobro,
(aj to, čo je nedobré)…
pretože
Bytie a nebytie sa navzájom rodí,
ťažké a ľahké sa navzájom tvorí,
dlhé a krátke sa navzájom vymedzuje,
horné a dolné sa navzájom prikláňa,
zvuky a pazvuky sa navzájom súzvučujú,
a Pred a Po sa navzájom sleduje.

A tak teda po Pravde
naozajstný Človek
zotrvávajúc v činnosti Nezasahovaním
a postupujúc poučovaním bez Slov,
desaťtisíce vecí, nech sa akokoľvek utvárajú,
neznásilňuje!

Žije bez Privlastňovania,
Koná bez toho, aby na tom ľpel
a svoje Úspechy završuje bez toho,
aby sa pri nich zastavil.
No len preto, že na ničom neľpie
a pri ničom sa nezastaví,
neprestáva ísť Ďalej.


A tak len dodám, že lepšie je kráčať Životom ako Pozorovateľ ktorý dozrieva, ako zasahovať do Procesov ako nedozretý jedinec, ktorý každým zásahom mení vlastný proces výuky.

Sme tu, aby sme sa učili, aby sme Porozumeli tomu, čo voláme Život, aby sme ho vylepšovali vlastnými Skúsenosťami o Konaní Dobra v Harmónii a v Láske.ZDROJ: Objavené v archívoch Predkov


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.