Slovanstvo – SPÔSOB MYSLENIA A ŽITIA.

Views: 0

Pozorujem dianie u nás na Slovensku a občas ma to núti k zamysleniu. Rád sa zamýšľam nad tým, čo vidím… a premýšľam, či sa to dá vylepšiť. Nie zmeniť. Vylepšiť… lebo podľa mňa sa dá vylepšiť všetko, nech to je akokoľvek zlé.
Všimol som si, že aj na Slovensku už rastie Slovanský Duch. Ľudia začínajú myslieť a pozerať sa týmto smerom. Jedni v tom hľadajú korene, iní múdrosť, ďalší iba akési pobavenie na ceste Poznania. No je vidieť, že Slovanstvo začína Žiť v srdciach Slovákov. Vzniká tu množstvo rôznych skupín, ktoré sa rôznou formou snažia zjednotiť slovansky mysliacich ľudí. No občas sa zastavím pri prívlastkoch, ktoré si podobne zmýšľajúci ľudia dávajú.

Snažia sa hodnotiť po starom, v starom programe, ktorý ešte stále v našom podvedomí máme… Slovan, Neslovan, pravý Slovan, falošný Slovan. Slovan ukazuje na Slovana a dáva mu prívlastky. K čomu to je? Sme akí sme. Prebúdzame sa vo svojej Identite a snažíme sa veľa vecí pochopiť. No ak sa k sebe nebudeme správať bratsky, ako chceme byť Slovania? Slovanstvo je bratstvo. Slovanstvo je RODina, ROD, náROD v súdržnosti. Slovanstvo je Spôsob myslenia a ŽITIA. Ten, kto sa hrdí že je Slovan, má svojim menej zdatným bratom a sestrám pomôcť pochopiť, čo to znamená. Bez ponižovania, bez ubližovania. Bez Ega. Spoločne sa držať hodnôt, ktoré z ľudí vytiahnu Človeka. Jedného po druhom. Až do posledného.

Pred rokom som si s mojim blízkym bratom povedal, že by bolo dobré urobiť niečo pre spojenie týchto malých slovanských skupiniek, ktoré sa každá hrdia pravosťou svojho slovanstva. Ani jedného z tých, čo tieto skupinky vedú sa nám nepodarilo dostať k spoločnému stolu. Veľmi prekvapivé… veľmi. Taký je náš obraz, milí Slovania. My sme nakoniec aj tak svoju misiu naplnili, no úplne iným spôsobom…

 Je pre nás cťou, keď vidíme, koľko ľudí sa zapája do spoločných aktivít v duchu vzájomnej pomoci, je pre nás potešením byť pri tom, keď vznikajú nové a nové priateľstvá, sme hrdí na to,  že VEDOMIE RASTIE tým správnym smerom. A že sa občas zdá, že niekto nie je pravý Slovan, alebo nerozumie Slovanstvu, je naozaj v tejto fáze úplne jedno. Ak tu je niekto pravý Slovan a ak tu je Ten, kto Rozumie Slovanstvu, dokáže to len tak, že pomôže tým, ktorí jeho úroveň nedosiahli. Toto je Cesta, na ktorej sme. Rešpektujme sa navzájom, majme sa v úcte a pomáhajme menej zdatným, aby dorástli na úroveň tých, ktorí sú zdatní viac. A ako to rozpoznáme? V myslení a postoji, ktorý prezentujeme našimi skutkami. Lebo len podľa skutkov sa spoznáme.

Prajem vám všetkým, aby sme spoločne vytvorili spoločnosť, v ktorej sa za nikoho nemusíme hanbiť.

S úctou milan
 

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.