Slovanské písemnictví

Views: 0

Možná Vás překvapí, že navzdory oficiálnímu tvrzení, že písmo Slovanům vymysleli Cyril s Metodějem, existují doklady, že Slované měli své písmo/písma již dříve. Uvádíme zde nálezy písma i s odkazem na zdroj a vyzýváme laskavé čtenáře, aby nám dali vědět, pokud naleznou další, ať máme hezky seznam pokupě a můžeme argumentovat nepřátelům Slovanstva.

A. V muzeu v Bojné na Slovensku našli pozlacené plakety s latinskými a slovanskými písmeny, předcházející Cyrila o sto let:

“Najvýznamnejším objavom z Bojnej sú pozlátené bronzové plakety z prenosného oltára. Čo však archeológom najviac zamotalo hlavu, sú fragmenty starých písiem. Jedno z nich je latinka a druhé má znaky podobné ako hlaholika. Plakety sú asi o 100 rokov staršie ako Konštantín a Metod. A tí, ako sa každý učil v dejepise, priniesli hlaholiku. Je to záhada, s ktorou si podľa sprievodkyne Renáty Kramárovej zatiaľ nevedia dať rady ani odborníci. „Môžeme len hádať, či sa na plakety hlaholika dodatočne vytepávala, alebo Konštantín a Metod vychádzali z písma, ktoré na našom území už nejaký čas bolo.“ “

Informační zdroj: Pravda.sk – Bojná učí, že so Slovanmi to bolo trochu inak

B. O tom, že samotní Cyril s Metodějem se seznámili se slovanským písmem, když byli na misijní cestě do Chazárie, hovoří „PANÓNSKY ŽIVOT“ Cyrila.

Na cestě z Konstantinopole do Chazarského kaganátu roku 860 n. l. jim byli ukázány Žalmy a Evangelia psaná ruskými písmeny. Cyril tedy vytvořil Cyrilici na základě slovanské písemnosti tak, aby vyhovovala překladům církevních textů. To potvrzuje i církevně historický slovník Ruské pravoslavné církve z roku 1889: “Rossi, varjažské plemeno, žili v jižním Rusku… od nich převzal bukvy sv. Cyril”. Poznámka k obrázku: oficiální hisTorici zašli už tak daleko, že se odvažují nazývat Rusy “germánským kmenem”.

Informační zdroj: Tartaria.sk – Slovanské písomnictvo

C. Půjdeme-li dále do minulosti, zjistíme, že roku 635 n.l. podepsali ve vlastním jazyku Chorvaté papežovi přísahu, že mu budou věrni a nebudou bojovat proti okolním národům. Text byl psán “jejich vlastním písmem”, o čemž píše císař Porfyrogen (dle Klassena) a také panovník Konstantin VII (912-959) v traktátu „De administrando imperio“.

Informační zdroj: Tartaria.sk – Zdroj života

D. Z přelomu 7. a 8. století pochází nález – úlomek kostěného obložení reflexního luku, objevený v roce 1983 v Mikulčicích. Zajímavý je mimo jiné i tím, že na něm bylo ve velkomoravském prostředí vůbec poprvé zjištěno písmo. Podle Klanicova názoru jde o runy, nikoliv však o runy severské, jaké známe z vikingského prostředí, ale o runy používané národy obývajícími jihoruské a středoasijské stepi.

Informační zdroj: Moraviamagma.cz – Jakou úlohu v dějinách prvních slovanů měla Turkménie?

E. F.S.Pluskal Moravičanský vydal roku 1883 knihu Děje říše Velkomoravské, v které dokládá, že se v 16. století u Vídně na skále našel vyrytý nápis, který přeložil až ruský velvyslanec Jeremijáš:

Pluskal dále uvádí, že již když přišel kmen Čechů ze Srbska sem, přinesl si již psané zákony.

Informační zdroj: Pluskal 1883 – Děje říše velkomoravské (PDF, ulozto.cz)

F. V městě Gerasa, které bylo zasypáno roku 749 n.l. zemětřesením, byla roku 1926 odkryta mozaika se slovanskými nápisy:

Na mozaice je nápis “ХРIСТЕ“, tedy “CHRISTE”. V čem je zde hlavní pointa? V tom, že starořecká abeceda neobsahuje písmeno “C” pro zvuk “s”, “C” v této roli obsahuje jen staroslovanská abeceda, řecká má pro odpovídající zvuk písmeno “sigma”:

Kromě nápisu “ХРIСТЕ” vidíme také zobrazení Ježíše v typické slovanské “rubašce”, dávný umělec dokázal vystihnout podstatu: Svastika, původní slovanský symbol, symbolizující vyšší vesmírné principy, scénu dokresluje. Nyní je myslím jasné, proč věda i média tento nález více než 100 let ignorují. 

Kromě “C” obsahují vykopané mozaiky i 

Další nápis s Gerasy, vydávaný vědou (opět jsme u konceptuální podmíněnosti a intelektuální poctivosti biblické vědy) za starořecký. Všimněme si písmen v kroužcích, ty se ve starořecké abecedě nevyskytují, jedná se o staroslovanský “malý jus”, písmeno původní abecedy o 49 písmenech, ze které byla postupným ořezáváním vyrobena dnešní cyrilice:

Znak “malý jus” je jen ve staroslovanské abecedě (pravý dolní roh, z knihy J.Vašica – LITERÁRNÍ PAMÁTKY EPOCHY VELKOMORAVSKÉ 863-888. Praha 1966):

Informační zdroj: http://m.leva-net.webnode.cz/products/nejvetsi-tajemstvi-novoveku-2/ 

G. Dánský letopisec Saxo Grammaticus popisuje ve své kronice, že při dobytí Rujány a sousedních slovanských knížectví měli modly – sochy slovanských bohů popsány písmeny.

Informační zdroj: Mgr. Jan Kozák, ústní sdělení. www.gnostica.cz, 

Saxo Grammaticus na wiki

H. V Rusku byla nalezena nádoba datovaná do první poloviny devátého století, na které je nápis bukvicí HORŠTICA. Tedy v době ještě předtím, než údajný vynálezce slovanského písma Cyril přišel na Moravu. Domácí nádoba svědčí o běžném používání písma obyvatelstvem…

Informační zdroj: V. Laubert – Obrazové písmo Slovienov

I. V Rusku – severní části tzv. “staré Rusi” se nalezlo cca 1000 gramot z březové kůry z 11. století v 11 městech. Sem se křesťanství dostalo (tj. možný vliv Cyrila) až ve 12. století.

Informační zdroj: V. Laubert – Obrazové písmo Slovienov

J. Nápis na skále na Velestúre, což je vrch v hlavním hřebenu Kremnických vrchů. Jak píše J. Ducár v knize Pravda o Velestúre jeho objevitele Pavla Križka obvinili, že to tam vytesal on a dál se tím odmítají zaobírat. Již 150 let. Fotka skály:

K. Šigirský idol – na konci 19. století zlatokopové vykopali severozápadně od Jekatěrinburgu dřevěný idol, vysoký 5,3 metru. Na soše jsou geometrické vzorce. Stáří bylo určeno radiouhlíkovou metodou na 9,5 tisíc let. To znamená, že je starší než oficiální historické civilizace. Zajímavé je, že okolo jsou také různé megality, dolmeny…

S velmi zajímavou verzí přišel profesor Valerij Čudinov, který s použitím své speciální metody čtení nápisů nalezl na soše spoustu nápisů, jak je vidět na obrázku níže. Z nápisů vyplývá, že se jedná o sochu Bohyně Mary. JSou tam na několika místech nápisy MARA a dále “бог загробного народа” – bůh záhrobního národa, “У Маре таятся несметная воинов рати” – u Mary se skrývají nesčetné počty bojovníků. 

Informační zdroj: https://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/megality-urala-chast-1 

L. Nápis na kostele Qasr Ibn Wardan v Sýrii.
Kostol postavil cisár Justinián v 6. storočí. Justinián je narodený (rovnako ako predtým Konštantín) v srbskom meste Niš. Je tam cyrilikou napísané Septemvri, macedónska podoba slova september. Cyrilika tri storočia pred Cyrilom a Metodom? A vedľa vpravo je Perúnov kvet.

zdroj: Ratko Sudecký, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Qasr_ibn_Wardan_Arch.jpg 

M. V roce 2017 našli archeologové v lokalitě Lány u Břeclavi zvířecí žebro s vyrytým nápisem, který pracuje se “starogermánskými” runami. Cituji: „Tento naprosto jedinečný objev je objevem nejstaršího dokladu písma u Slovanů, za které byla až dosud považována hlaholice,“ podotkl mluvčí univerzity Pavel Žára. Stáří kosti udávají okolo 600 n.l.

zdroj: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/pismo-hlaholice-runy-slovane-kost-lany-breclav-vedci.A210211_093031_brno-zpravy_klu?ZDROJ:
https://www.slovanskakultura.cz/dejiny/3-slovanske-pisemnictvi?fbclid=IwAR0sxKhgBZX-3-O1sjQ_1EO7pTetuE0vByhy_bRDHuYc9wKCIH6bJRIm6e8

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.