Používanie slova NIE-NE.

Views: 20

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako často používame záporné slovíčko NIE (NE) ? A to dokonca aj v prípade, kde ho vôbec nepotrebujeme použiť. Napríklad chcete niekoho pozvať na kávu a položíte mu otázku: „NEdáš si kávu?“ Pritom sa ho chceme opýtať, čo si kávu dá. Alebo chceme niekomu povedať, aby šiel opatrne, no povieme „NEspadni“. A podobným spôsobom sa vyjadrujeme často. O čo tu ide?

Naša reč, náš jazyk sa rôznymi vonkajšími vplyvmi neustále formuje. Ustupujeme rôznym trendom, ako to je aj v súčasnosti, keď čím ďalej, tým viac vnášame do bežnej reči anglické výrazy. V minulosti to boli nemecké výrazy, predtým maďarské atď. A medzitým sme si ani nevšimli, ako do nášho jazyka vniklo vyjadrovanie pozitívnych procesov cez negatívne slová. Čo sa tým mení?
Používame obrazovú myseľ, myslíme v obrazoch. Naši predkovia slovami tvorili, vytvárali pozitívne obrazy, lebo vedeli, že vytvorením obrazu sa vyjaví reálny proces aj v našom JAVnom svete. Uvediem príklad:
Dieťa sa šplhá po strome. Otec ho podporí slovami:
„Opatrne. Pozoruj akého konára nad sebou sa môžeš chytiť a na ktorý konár pod sebou sa môžeš postaviť. Buď pozorný, takto sa dostaneš až na vrchol stromu.“ – vytvára sa obraz jednoduchosti zdolania cieľa. No hlavne že sa dá dostať až na vrchol.
Dnes? Často počuť slová:
NEspadni. Prečo si tam liezol, veď spadneš. NEchoď vysoko, dolámeš sa. NIE že sa Ti šmykne noha, alebo ruka.“ – vytvára sa tým obraz pádu. Nezdolania cieľa. A toto robíme vo všetkom. Uvedomujte si svoju reč!

Procesné Sily Tvorenia reagujú na naše vyslovené myšlienky, aj na naše opakované myšlienky, ktoré svojim opakovaním potvrdzujú vytvorený obraz v Mysli. Myseľ je nástroj. To by si mal každý uvedomovať. Nástroj na Tvorenie. Takže namiesto NEutop sa, povedzme – preplávaj to, namiesto NEspadni, NEporež sa, NEublíž si, NEzabi sa, povedzme radšej – buď opatrný, dávaj si pozor, to zvládneš, verím ti.

Slovo NIE – NE je výrazom ODMIETNUTIA OBRAZU, ktorý nám niekto podsúva. Na to sa má používať. No nás „niekto“ naučil používať slovíčko NIE – NE ako predponu pred tvorený obraz, čím úplne neguje tvorenie toho, čo chceme dosiahnuť. A nie len neguje, ale tvoríme tým pravý opak. Preto si dávajte pozor na  NEbojím sa, NEmám strach, NEochoriem, NEbuď smutná, keď tým chcete povedať: Mám odvahu to urobiť. Som zdravý. Usmej sa. Ver mi.

Vráťte sa naspäť k vedomému tvoreniu,
k tvoreniu obrazov toho, čo chcete,
namiesto obrazov toho, z čoho máte obavy.

To je prvý krok k vedomému žitiu.
MYSLÍM NA TO, ČO CHCEM
(nie na to, čoho sa obávam).
Takže nabudúce, ak budete chcieť vysloviť:
NIE som blázon.“ – povedzte: „Viem čo mám robiť.“
NEopakuj vždy to isté.“ – povedzte: „Zmeň to.“
NEmal by si to robiť.“ – povedzte: „Prestaň s tým.“
NEchoď tam.“ – povedzte: „Zostaň so mnou.“
NEver im.“ – povedzte: „Prever si to.“

Takže ešte raz.
NEmyslite na to, čoho sa bojíte.
MYSLITE NA TO, ČO CHCETE dosiahnuť.

Teším sa na ďalšie stretnutie prostredníctvom slov…
milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.