O EXISTENCII ĽUDSTVA – časť 2.

Views: 2

Niektoré novšie antropologické štúdie uvádzajú, že pôvodne možno vôbec neexistovali rôzne rasy, ako ich poznáme dnes. Niektorí vedci v USA sa domnievajú, že rasové rozdiely v biologickom základe človeka tvoria len asi 0.01 % a vytvorili sa len ako prirodzená obrana ľudského organizmu v rozdielnych klimatických podmienkach. Keď sa farebný človek ocitne v iných, zafarbenie pleti sa začína vytrácať. Ale tieto domnienky neobstoja, pretože ebenovo čierne obyvateľstvo žije aj v oblastiach bez intenzívneho slnečného žiarenia a naopak, v amazónskych tropických pralesoch predsa vôbec nežijú čierni ľudia.

Profesor Carleton S. Coon uverejnil ešte v roku 1962 študijnú prácu, v ktorej dokazuje, že rasy sa vyvíjali do “Homo sapiens sapiens” izolovane v jednotlivých oblastiach, cez individuálne vzostupy a pády rasovo odlišných komunít. Podľa neho nálezy svedčia asi o 250 tísícoch rokoch vývoja bieleho človeka a len asi o 40 až 50 tisícoch rokoch vývoja čierneho. Táto práca vyvolala v Spojených štátoch veľké protesty, aj keď zatiaľ vedecky vyvrátená nebola. Coon predkladá dôkazy o tom, že izolované, rasovo odlišné skupiny prešli veľmi zložitým vývojom v priebehu asi pol milióna rokov a že veľký vzostup a pád v komunitách nastal minimálne päť krát v približne rovnakých časových intervaloch.


Antropológ Edward Babun výsledky výskumov potvrdzuje a súhlasí i s domnienkou piatich radikálnych medzníkov. Nesúhlasí s ním však v rozložení rás a s koncepciou ich vývoja. Babun si myslí, že vo svete existuje viac rás, než sa všeobecne uvádza. Niektoré z nich sú novšie, iné vývojovo veľmi staré. Základné štyri rasy, z ktorých by sa postupne vyvinuli podskupiny, v podstate vôbec neexistujú. Vývojový osud jednotlivých rasových skupín je podľa neho veľmi individuálny, osobitý.

Isté je, že objektívne vypátrať vývoj rás je zložité a niektoré nálezy sú veľmi kontroverzné. Napríklad v púšti pri čínskom Xinjiangu sa našlo okolo sto veľmi dobre zachovalých, mumifikovaných tiel stálych obyvateľov tejto oblasti – nie náhodných cestovateľov – ktorí majú črty a znaky bielej rasy a na dnešných obyvateľov Číny sa vôbec nepodobajú.

Niektorí antropológovia dokonca koketujú s myšlienkou, či by kromaňonský človek nemohol byť biblickým “lovcom Kainom” a neolitik rozšírený na širokom území Európy, severnej Afriky, Blízkeho a Stredného východu zase “roľníkom Ábelom”, o ktorých sa hovorí v biblii. Nálezy svedčia o tom, že v Európe a na stredoázijskych stepiach žilo kedysi mierumilovné obyvateľstvo, poľnohospodársky orientované, ktoré stále trpelo nájazdmi a neskôr bolo ovládnuté barbarskými lovcami a táto vyspelá ľudská rasa sa na dlhé generácie dostala do závislosti a područia primitívnejších lovcov. Ale treba priznať, že v pátraní po pôvode ľudskej civilizácie sa zemi sme sa zatiaľ veľmi ďaleko nedostali. Všeobecne sa však usudzuje, že niečo veľmi zvláštne sa muselo stať predchodcovi človeka asi pred 50 tisíc rokmi, kedy akási mutácia vytvorila obrovskú priepasť medzi jeho predkami a moderným človekom.

Keď ruský vedec Dr. N. Grigorovič v roku 1925 objavil fosilizovaný ľudský mozog, starý 260 až 340 miliónov rokov v Odincove neďaleko Moskvy, celý svet v úžase zatajil dych. Kým mohla byť bytosť, ktorej mozog patril? V roku 1970, pri objavení pozostatkov horno-paleolitického kromaňonského osídlenia pri rieke Šungir, blízko Vladimiru pri Moskve, vedcov zase nesmierne šokoval nález zvláštnych zbraní, vyhotovených z umelo vyrovnaných mamutích klov. Napriek tomu, že človek pristál na Mesiaci, slonovinu stále ešte vyrovnávať nevieme. Našli sa lebky zvierat a hominidov s otvormi, pripomínajúcimi stopy po strele alebo laserovom lúči. Ďalej sa našli zvláštne stopy ľudských bosých nôh (okrem iného i na východnom Slovensku) v druhohorných a treťohorných horninách. V púšti Gobi v roku 1959 objavila sovietsko-čínska expedícia fosilizovaný odtlačok akoby športovej topánky, starý niekoľko miliónov rokov. A v jaskyniach a na skalách po celom svete objavili veľmi staré kresby zvláštnych postavičiek, pripomínajúcich kozmonautov. Dr. Robert Manzies, výskumník dna oceánov, v roku 1967 objavil v hlbokej vode Pacifiku, pri brehu Peru, umelo vytvorené skalnaté stĺpy a štruktúry, pokryté symbolmi, ktoré sa nedajú porovnať s ničím, čo dnes poznáme na zemi. A vo výpočte kontroverzných nálezov, ktoré vyvracajú teórie prírodných vied, by sme mohli pokračovať donekonečna.

Robert Jastrow, astronóm, hovorí, že vedci zatiaľ stále ešte nemajú jasné odpovede na otázky, týkajúce sa evolúcie človeka na zemi a že nikdy sa experimentálne nepodarilo dokázať, že život naozaj vznikol evolúciou z neorganickej hmoty, ako sa domnieval Darwin. Ďalej dodáva, že vedci v podstate nemajú žiadny dôkaz proti teórii, že život na zemi bol stvorený umelo. A Christopher Booker píše, že sto rokov po Darwinovej smrti stále ešte nemáme ani najmenšieho demonštratívneho dôkazu o tom, ako sa evolúcia na zemi vlastne uskutočňovala a tento fakt vyvoláva nespočetné množstvo bitiek vo vedeckom svete; je to takmer stav vojny medzi rôznymi evolucionistami. Booker sa nazdáva, že “stvoriteľa” človeka treba hľadať vo vesmíre.

Podľa amerického autora Zecharia Sitchina, sumerské a babylónske texty Atra Hasis a Enuma Eliš (a iné) dokazujú, že to boli “bohovia” – Annunaki (Nommos, Oáni, atď. v iných textoch), ktorí vyšľachtili obilniny, zeleninu a ovocie na zemi a vytvorili domáce zvieratá. Prišli na zem po prvýkrát asi pred 445 tisíc rokmi a práve tí urýchlili vývoj biologického života stvorením umelej bytosti “Lulu” alebo “Adamu”. Pôvodne vraj existovala iba jedna základňa, pravdepodobne na Blízkom východe a až neskôr založili niekoľko iných kolónií a osídlení aj na iných kontinentoch.

Zecharia Sitchin, ktorý sumerské záznamy študuje už vyše dvadsať rokov a napísal na túto tému sériu kníh, vôbec nepochybuje – a dokumentuje to podrobne na citátoch zo sumerských, mezopotámskych a biblických textov, že títo “bohovia” prišli z planéty Nibiru (Marduk), ktorá je ďalším členom nášho slnečného systému. Približuje sa vraj k Slnku raz za 3600 rokov a obieha po veľmi nezvyčajnej, elypsovitej dráhe, podobnej orbitu komét. Prišli na zem údajne pôvodne preto, aby tu ťažili zlato, ktoré možno potrebovali rozprášiť do atmosféry svojej planéty. Zlato má zvláštne vlastnosti, ktoré sa dnes naučil využívať aj moderný človek. Satelity a sondy majú pokryté jemnou vrstvou zlata všetky priehľady, lebo zlato spoľahlivo odráža škodlivé ultrafialové lúče.

Sitchin teda usudzuje, že Annunaki vytvorili človeka umelo, najskôr genetickým krížením primitívneho pračloveka a ich vlastného genomu, ako bezplatnú pracovnú silu na práce v zlatých baniach. V južnej Afrike skutočne možno nájsť pozostatky prastarých baní, ktoré by tie domnienky mohli potvrdzovať. S človekom však bolo nemálo trápenia hneď od začiatku… Kým sa im podarilo vytvoriť bytosť, s ktorou by boli spokojní, urobili veľa neúspešných pokusov. Vytvárali rôzne genetické monštrá – poloľudí, polo-zvieratá.

Človek buď nevedel rozprávať, bol neinteligentný, ťažko sa pohyboval a bol neodolný alebo bol až príliš dokonalý, svojimi duševnými kvalitami podobný im a neschopný rozmnožovať sa prirodzeným spôsobom, a tak sa na daný cieľ (práce v baniach) nehodil. Keď sa im dielo podarilo, žili potom na zemi istý čas spolu s ním a naučili ho všetkým vedám a remeslám. Niektorí dokonca zostali na zemi navždy ako panovníci, keď ostatní museli odísť. Sitchin sa domnieva, že každých 3600 rokov, kedy sa planéta Nibiru (Marduk) približuje k slnečnému systému z hlbokého vesmíru, vnáša doňho nesmierny zmätok; spôsobuje zmeny v dráhach planét a katastrofické situácie a jej príchod vždy predznamenáva veľké zmeny.

V indiánskych kmeňoch severnej Ameriky doteraz prežívajú legendy, že to boli všemocní bohovia, od ktorých ľudia dostali do daru kukuricu a iné poľnohospodárske plodiny, vedomosti o vzniku vesmíru, povahe stvorenia, atď. Aj v starovekých japonských textoch “Kogu-Šuri” (Zbierka starovekých slov) sa hovorí o “bohoch z neba”, ktorí priniesli ľuďom prvé zrná obilnín a ryže, aby “prosperovali a boli zdraví”. V spise sa ďalej hovorí, že ľudia dostali do daru aj iné poklady: slnečné a lunárne kalendáre, tajomstvá liečiteľstva, výstavby pyramíd a univerzálnu kozmológiu o polarite, založenú na pôsobení dvoch protikladných princípov: mužského a ženského/ pozitívneho a negatívneho.

Pokračovanie čoskoro…

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.