Zub času v prírode.

Príroda je zaujímavý fenomén. Nech sa deje čokoľvek, Príroda si vždy so všetkým poradila. Bolo to tak v minulosti, je to tak dnes a s istotou môžeme povedať, že to tak bude vždy. Pozrime si zopár fotografií na dokreslenie jej mocnej Sily, ktorá neochvejne víťazí v akomkoľvek Čase a Priestore. Táto Sila Prírody vládne bez ohľadu na to, čo si o nej myslíme my ľudia. My tu iba sme. Teraz. A správame sa ako deti, po ktorých naša Matka Príroda svojou večne pretrvávajúcou trpezlivou Silou robí to čo má – dáva všetko do harmónie. No asi nie podľa predstáv človeka…


To, čo je na nasledujúcich fotografiách, je tak trochu z iného uhla pohľadu, no tiež zaujímavé… aspoň podľa toho, čo tam vidíme.

Pohorie Shiprock sa nachádza v Navajo, San Juan County, Nové Mexiko. Pre ľudí z Navajo má Shiprock veľký význam, považujú horu za posvätné miesto a je významným centrom tradícií Navajo. Pohorie je opradené mnohými povesťami a legendami. Aká je pravda o vzniku a minulosti pohoria Shiprock, to sa už v našej dobe asi nedozvieme.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.