О SILE RODu

Sila RODu – čo také to je? Prečo niekomu zosnulí predkovia pomáhajú, a iným nie? Sila – to je predovšetkým určitý pohyb energie. Sila Rodu je pohyb energie RODu. Môžeme to ešte upresniť – riadená Sila RODu.

Riadená sila, ako je známe, je schopná dovŕšiť nejakú prácu. 
A toto už môže byť aj pomoc aj ochrana, resp opora, oporná Sila, na ktorú sa môžem kedykoľvek obrátiť. Ak som s ňou v kontakte. Táto informácia spôsobuje rôzne otázky typu: Ako to funguje? Podľa akých pravidiel? Čo v skutočnosti za tým je? Je to reálne?
Ak vám skutočne záleží na vašej RODine, na vašom RODe, všetko čo robíte počas svojho života, robíte s predstavou, že tu po vás niekto preberie to, na čom pracujete. Nie je podstatné, ktoré z vašich detí, alebo vnúčat to bude.
Ak vám záleží na celom náRODe, Sila sa posilňuje a pracuje v oveľa širších dimenziách a možnostiach. No vráťme sa k RODine a k RODu, aby sme zachytili hĺbku Sily RODu.
Sila Rodu sa prenáša  predovšetkým “krvou”, je to pokrvná záležitosť. Ako táto sila Pracuje, ako prúdi, aké funkcie napĺňa a aké mechanizmy má zapísané v génoch, to všetko ukrýva v sebe DNA.

Posvätnosť pohlavného aktu muža a ženy.
Keď muž a žena dokončia pohlavný styk, vytvárajú medzi sebou energetické kanály, po ktorých preteká táto energia – informácia. Muž dá energiu – on je jej neustálym zdrojom pre svoju vyvolenú, a žena ju udržiava a odovzdáva deťom, ktoré vynosí a porodí. Ak muž má, alebo mal kontakt s dvoma a viac ženami, potom ich všetky napája cez vytvorené kanály, jeho sila nemusí byť dostatočná pre svoje vlastné deti. Ak žena má, alebo mala dvoch a viac mužov, potom sa v nej ukladá informácia z rôznych rodov. Pri narodení dieťatka sa všetky tieto informácie zmiešajú v dieťati.

A tak, ak žena má jediného muža, a muž má túto jedinú ženu, spoločne rodia deti s konkrétnymi úlohami, jasnými zdrojmy Sily a súborom všetkých potrebných pravidiel. Po energetických kanáloch, cez ktoré dieťa dostáva energiu od rodičov, zo svojho Rodu tiež tečie táto informácia, táto energia podľa všetkých Pravidiel Rodu.

Ak z akéhokoľvek dôvodu muž podvádza svoju ženu, bude sa jeho energia deliť a odtekať k rôznym ženám, čím delí túto energiu, ktorá celá vo svojej Sile mohla pôsobiť na jeho na potomstvo. Silu svojho otca, Silu svojho Rodu jeho deti nedostanú v dostatočnej miere. A tak riešenia svojich úloh a naplnenie svojich cieľov stojí omnoho viac síl.

Keď žena podvádza muža alebo mala viac ako jedného partnera s ktorými mala sexuálny vzťah, automaticky vkladá do potomstva konfliktnú informáciu a dieťa jednoducho nevie ako žiť, ako sa realizovať a naplniť to, prečo prišlo na tento svet.

Takže takto sa ochudobňuje Rod o svoju Silu. Preto treba vedome žiť a pôsobiť na život svoj a život svojich detí, vnúčat a pravnúčat. Treba navrátiť Silu Rodu do procesu. Treba navrátiť vedomie o čistote vzťahov, manželstiev a dobrých mravov v RODine a v RODe. Naši predkovia nám pomáhajú, no ich Sila Rodu je rozčlenená cez tieto spomínané nezdravé prepojenia, čím sa oslabuje jej vplyv. Je to kvôli miešaniu rôznych ľudí nízkych mravov, práve kvôli nevere, kvôli množstvám pohlavných stykov z rôznymi partnermi, prakticky nezostávajú žiadne zdravé vzťahy a žiadni zdraví ľudia. Ďalej je tu miešanie rôznych typov ľudí a typov rás na Zemi, čo tiež vnáša do medziľudských vzťahov a zdravia Ducha a tela množstvo porúch.

V slovanských RODoch bola vernosť posvätnou – jeden muž a jedna žena na celý život.

Moderná civilizácia to už nepovažuje ani za potrebné, nie že za posvätné. Striedanie partnerov sa stalo normou, no v skutočnosti to je presne to, o čo šlo tým, ktorí chceli zničiť čistú rasu – mocnú, ovládajúcu Silu RODu po celé tisícročia. Sila Rodu je mechanizmus zabezpečujúci Šťastie, Lásku, Pokoj, Úspech a Hojnosť. Sila Rodu je tok mocnej Sily vplyvu predchádzajúcich pokolení na práve žijúcich jednotlivcov. Aby ľudia žili šťastní, v láske, aby mali pokojnú myseľ, úspešný život a hojnosť vo všetkom, potrebujú sa Vedome napojiť na svojich Predkov, aby odstránili vplyv následkov nezdravého spôsobu života posledných generácií. Vedomé napojenie napravuje chyby, ktoré sme za posledné generácie narobili, no je to len čiastočne zabezpečenie Šťastia, Lásky, Pokoja, Úspechu a Hojnosti. To podstatné je vrátiť sa k mravnému spôsobu Života a čistým zdravým vzťahom.

Dnes je málo RODín, kde zostal silný vplyv RODu, kde môžu predkovia pomáhať svojim potomkom, pretože sú kanály nenarušené a informácia je správna. Takto sa to vzájomne ovplyvňuje, a šťastní rodičia majú šťastné deti, ktoré sú schopné sa realizovať, ako duchovná bytosť v plnej miere. Sila vášho rodu sa násobí, keď je rodina veľká a čistá (1 otec a 1 mama, spoločne zjednotení), čím viac detí, tým rezonuje väčšia sila a SILA RODU rastie.

Dávnejšie boli rodiny mnohodetné, a teraz už aj dvojdetné sú vzácne. Rodina (cемья) sa preto aj tak nazýva “cемья”, že je toto všetko moje semeno (семя), je to všetko moje rodné.

Buďte čistí, buďte šťastní! Nech pribúda vám SILA RODU vášho! Nikdy sa nevzdávajte! Vždy sú spôsoby, ako SILU RODU aktivovať. No ak ju chcete zabezpečiť pre svoje potomstvo, začnite ŽIŤ ČISTO a mravne, aby sa tok Sily očistil a zosilnel.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.