Slovieni a brady a vlasy.

Views: 6

Brada a vlasy pre mužov – Slovanov bola symbolom zrelosti, mužskosti a nezávislosti. Neboli iba vlastníctvom človeka, ale aj symbolickým potvrdením príslušnosti k Božiemu Rodu. To znamená, že ten, kto nosil bradu a dlhé vlasy, bol potomkom pradávnych Nebeských Bohov.

Preto sa u Slovanov a Árijcov zachovalo prikázanie:
„Bohovia naši sú podstatou otcov našich, a my sme ich deti a budeme hodní Slávy Bohov našich, a urobíme veľa skutkov dobrých na slávu rodov našich trikrát viac ako je chlpov v bradách a vlasov na hlavách našich“.


BRADA

Poškodzovanie brád mužov alebo ich násilné odrezanie, sa v starobylých časoch považovalo za závažný zločin proti svojmu starodávnemu Rodu Veľkej Rasy a za urážku Nebeských Bohov, ktorí ochraňujú tento rod. Urážanie Nebeských Bohov sa nikomu neodpúšťalo, a preto v minulosti bolo pomerne veľa vojakov, ktorí ich chránili. Dokonca podpálená brada posla sa v minulosti považovala za vyhlásenie začiatku vojny.

Muži v dávnych časoch si chránili brady ako oko v hlave. Bojovníci s bradami veľmi tvrdo bojovali s protivníkmi, niekedy až na smrť, pretože bolo lepšie prijať smrť v boji s nepriateľom, ako zahanbiť svoj rod a svojich Nebeských Bohov. V tých časoch dospelých bez brady nazývali zženštilými mužmi, neuzatvárali s nimi vojenské a iné zmluvy, pretože sa verilo, že takýto muži vedú ženský spôsob života (v terajšom jazyku sú to ľudia opačnej sexuálnej orientácie). Potvrdzujú to rôzne historické zdroje, v ktorých sa uvádza, že pred reformou Petra Veľkého, ktorý vyhlásil známe „holiť si brady a nosiť nemecké šaty“, bez brád boli jedine Európania s netradičnou sexuálnou orientáciou, ktorí obklopovali Petra 1.

Ľudia sa však nestarali len o bradu, ale aj o všetky vlasy na hlave a chlpy na tele, pretože vedeli, že skrze ne dostávajú všetky životné sily od svojich Bohov, Prírody a Predkov. Aby naši Predkovia zachovali životné zdroje rodu, museli bojovať často o svoje životy bojovať. Preto, keď sa objavili Príkazy imperátora – uzurpátora Petra 1: „Oholiť si brady a nosiť nemecké šaty“ a tiež príkazy o zrieknutí sa tradícií svojich pradávnych Bohov a Otcov a o prisahaní vernosti imperátorovi – uzurpátorovi, naši Predkovia v celej Sibíri a v Bielovodii sa proti násilnému odstrihnutiu brady a zrieknutiu sa našich Rodových tradícií a Viery, vzbúrili.

Žiaľ, tieto vzbury boli následne vojskami potlačené. Osobitne kruté bolo potlačenie povstania v meste Tara, tzv. Tarský Bunt, z leta 7230 (1722). Povstalcov a neposlušných ľudí obesili, štvrtili, lámali na kolese, pálili na hranici alebo napichávali na koly. Popravení boli nielen Pravoslávni Staroverci-Inglingovia, ale aj spravodliví kresťania, ktorí ich podporovali, Staroobradníci – Rozkolníci.


VLASY.

Ako prvý v Európe strihanie vlasov zorganizoval rímsky cisár Nero. V ruských krajinách sa strihanie vlasov začalo praktizovať až s príchodom kresťanstva. Nikto doteraz nevie vysvetliť, prečo a kvôli čomu strihali stúpencov svojho učenia a svojich kňazov – kazateľov, keď aj ich Biblia píše o Samsonovi, ktorý si tiež nikdy nestrihal vlasy, a preto bol silný a neporaziteľný, až kým mu neostrihali vlasy (Kniha  Sudcov, kapitola 17, verš 17-19).

Všetko, čo sa vyššie popísalo, svedčí o obrovskom význame, aký mali vlasy u Slovanov. Považovali ich nielen za súčasť krásy, ale aj za najdôležitejší prírodný zdroj vitality. O vlasoch tvrdili, že sú ako duchovné antény, ktoré prijímajú jemnú energiu z vesmíru, vibrácie z celého sveta, ktorý ich obklopoval. Z toho teda je zrejmé, že Slovania a Árijci so svojimi vlasmi zaobchádzali s rešpektom, lebo vedeli, že všetko, čo človeku darovali Nebeskí Bohovia a Matka Príroda, bolo a je nevyhnutné pre jeho harmonickú existenciu v javnom Svete.

Symbolizovali množstvo svetlých Prírodných a Božských síl, ktoré pomáhajú človeku v živote, a taktiež znamenali  blahobyt v prastarom Rode, hojnosť a šťastie v rodine.

Vlasy obrazne porovnávali s vysiatym poľom pšenice:
rovnako ako klasy pšenice absorbujú všetky šťavy a životodarnú silu Matky Syrovej Zeme a čisté svetlo Jarila – Slnka a chránia ich, tak aj ľudské vlasy prijímajú a uchovávajú životodarnú silu od Nebeských Bohov, od Pozemských Rodičov a Predkov rodu, od Matky – Prírody, z kozmického žiarenia Jarila-Slnka a Nebeských Hviezd.


ZDROJ: https://svet-slovienov.sk/brada-a-vlasy-u-slovanov/?fbclid=IwAR0NUwVwcbRisBCPiqXVXXVsuNDLZ7OZEapCUgUeVN2FOkT9UqNZ9ix6LIg

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.