Dokážu psy vycítiť zlého človeka? Čo na to vedci?

Views: 1

Je všeobecne známe, že psy dokážu u človeka vycítiť strach. Je však možné, aby mali schopnosť „vyčuchať“ aj pravdu o charaktere či úmysloch konkrétneho človeka?

Zdá sa, že náš štvornohý priateľ je v skutočnosti omnoho chytrejší, než sme niekedy ochotní pripustiť. Ukázalo sa, že ohľadom rozpoznávania správania sa ľudí sú psy veľmi bystrí pozorovatelia. Už to potvrdili aj vedci. Profesorka psychológie, Akiko Takaoka, uskutočnila so svojím vedeckým tímom na Kjótskej univerzite v Japonsku výskum, ktorého cieľom bolo zistiť, či psy naozaj majú schopnosť vycítiť dôveryhodnosť konkrétneho človeka.

Vedci v tomto výskume vyskúšali viacero spôsobov, ako by mohli našich štvornohých priateľov oklamať – samozrejme, len v mene vedy. Znova, ľudstvu je už celé veky všeobecne známe, že keď na nejaký predmet ukážeme prstom, náš psík sa za ním rozbehne.

A s poznaním tohto faktu narábali aj vedci z Japonska v spomínanom výskume. V tomto experimente jeden z vedcov najprv ukázal na búdu, vnútri ktorej na psov čakala maškrta. Ako sa dalo predpokladať, psy sa k tejto búde bez váhania rozbehli. V druhom kole tento vedec ukázal na búdu, ktorá bola prázdna. Aj k nej sa psy rozbehli s rovnakou vervou. Keď k nej ale dobehli, zistili že je prázdna – nečakala tu na nich žiadna maškrta.

Keď už vedec ukázal na búdu po tretíkrát, psy ku nej odmietli ísť aj napriek tomu, že tentoraz v jej vnútri na nich znova čakala maškrta. Z predošlej skúsenosti psy vyhodnotili, že osobe, ktorá ukázala na búdu, v ktorej nebola potrava, sa už nedá dôverovať.

Tento experiment bol vykonaný na 34 psoch a všetky, zhodne do jedného, odmietli bežať k búde, keď na ňu vedec ukázal po tretíkrát. Týmto experimentom sa teda potvrdilo najmä to, že psy buď dokážu spoľahlivo rozpoznať klamára, alebo sú veľmi opatrní v prejavovaní dôvery.

Inými slovami, ak raz nášho štvornohého priateľa oklameme, vytvorí si o nás „názor“, že nám už nemožno úplne dôverovať a na základe toho sa voči nám aj začne správať obozretnejšie.

Psy dokážu rozpoznať zlého človeka

„Psy disponujú omnoho sofistikovanejšou sociálnou inteligenciou, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Tento druh inteligencie sa u psov vyvinul procesom evolúcie a selekcie počas mnohých tisícročí spolunažívania psa s človekom,“ vysvetľuje profesorka Takaoka.

Sama priznala, že je prekvapená ohľadom výsledkov jej experimentu, v ktorom sa ukázalo najmä to, ako rýchlo „pes dokáže vyhodnotiť človeka ako nedôveryhodného.“

Dr. John Bradshaw pôsobí ako profesor veterinárskeho lekárstva na univerzite v Bristole v Anglicku. Na vyššie spomínanom experimente sa síce nijako nepodieľal, no tvrdí, že výsledky tohto výskumu poukazujú na to, že psy dávajú prednosť predvídateľnosti.

Keď gestikulácia ich pána nie je jednoznačná, alebo jej chýba logickosť, psy obyčajne začnú byť nervózne a zmätené.

Vedci majú ďalej v pláne vykonať podobný experiment, do ktorého by ale namiesto psov obsadili vlkov, pretože vlci a psi, keďže sú si vzdialení príbuzní, sú si veľmi podobní a najmä po tej „psychickej“ stránke.

Zmyslom tohto pripravovaného experimentu v žiadnom prípade nebude nechať sa pohrýzť vlkmi – vedci chcú vypátrať, aký je skutočný rozmer rozdielov medzi vlkmi a psami, ktorí sú už tisícročia vystavení vplyvu domestifikácie človekom.ZDROJ: https://silavedomia.sk/dokazu-psy-vycitit-zleho-cloveka-co-na-to-vedci/?fbclid=IwAR1Y6sXChg6ahZpLz4ZDiE1T2Rz4je3iGD5M7VfZQi3jSW7hQd5aVSvnqss

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.