Pokus s krysami.

V roku 1950 bola na Harwarde vykonaná dosť brutálna štúdia. Dr. Curt Richter umiestnil krysy do bazénu s vodou, aby vyskúšal, ako dlho dokážu vo vode plávať. Zhruba po 15 minútach plávania by to krysy vzdali, lenže pokus spočíval v niečom inom.

Tesne pred uplynutím 15 minút a pred totálnym vyčerpaním, výskumníci krysy rýchlo vytiahli z vody, vysušili ich, nechali ich pár minút oddýchnuť a hodili ich naspäť do bazéna. Otázkou bolo, ako dlho vydržia plávať teraz. Pred pár minútami plávali cca 15 minút až do úplného vyčerpania. Ako dlho vydržali krysy plávať v druhom kole pokusu? Tiež 15 min? Alebo 10 min? 5 min? Nie. Bolo to 60 hodín! Presne tak, celých 60 hodín plávania!

Záver z toho bol vyvodený taký, že krysy to vydržali preto, lebo VERILI, že nakoniec budú zachránené. Táto ich VIERA posunula možnosti ich tela až tak ďaleko! To, čo bolo počas prvého kola nemožné, sa stalo po jednej skúsenosti reálne.

Ak teda nádej môže spôsobiť, že vyčerpané krysy plávajú tak dlho, čo spôsobuje nádej a viera u človeka? Ak naozaj veríte, hranice vašich schopnosti sa posúvajú tak ďaleko, ako vám to dovoľuje VAŠA VIERA.

Ste schopní ďaleko viac, než si myslíte. Stačí zapojiť vieru…ZDROJ: https://fakta.today/svet/13561-behem-desive-studie-na-harvardu-dr-kurt-richter-umistil-krysy-do-vody-v-bazenu-vira-krys-ve-spasu-dokazala-zazrak-a-potvrdila-remarqueova-slova

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.