Svetonázor SLOVANských Volchvov

Existujú Volchvovia , ktorí zachovali prastarú neprerušenú tradíciu slovanskej kultúry a praktiky práce s božskou energiou Živou. Táto tradícia má viac ako 7000 rokov. Sú to Volchvovia „vnútorného kruhu“, nekomunikujú s verejnosťou. Ich učeník Bladimír Kurovský – Volchv „ vonkajšieho kruhu“ povedal, aký svetonázor má mať človek, ktorý sa chcel by stať učeníkom týchto Majstrov.

Tu je 5 hlavných pravidiel svetonázoru Volchvov, ktoré im pomáhajú objektívne vnímať seba a okolitý svet:     

1. „Ty si súčasť Vesmíru. Všetko naokolo – je súčasťou teba.“ Všetko je v svojej podstate len energia a informácia. Materiálny svet je len zhutnená energia, ktorá sa tvaruje do rôznych podôb s pomocou rôznych informačných vzoriek. My to začíname chápať až teraz, ale naší „primitívni“ Predkovia to tvrdili už pred tisíckami rokov! Volchvy nazývali prejav božskej energie Živa. (Iné národy ju volajú Prana, Čchi, Ci, Ki a pod.) Živa je aj živá a inteligentná a dá sa s ňou naučiť komunikovať. Nám sa len zdá, že sme úplne samostatná jednotka, ale na energetickej úrovni sme len zhutnená časť spoločného energetického poľa, sme ako malá bunka celého organizmu. Všade funguje princíp: „Ak hore tak aj dolu“. My sme malá kópia Vesmíru, sme malý Vesmír. Sme božia iskra – dživa, alebo atman. Sme malá kópia Najvyššieho Boha Roda, máme božské vlohy a možnosti, ktoré zodpovedajú našej veľkosti. Môžme ich posilniť a meniť s ich pomocou svet naokolo. Na to sa opiera slovanská mágia. Keď všetko naokolo je prejavom Boha, to znamená že svet je v princípe dobrý. Zlo je to keď dej prebieha nesprávne, nie s tou silou a nie je v správnom smere. Napríklad: ryba žije vo vode a mačka na zemi. Keď budeme nútiť rybu chodiť a mačku plávať – bude to pre nich zlom. (Poznámka: v inej literatúre bolo uvedené, že Slovan sa ku zlu nesprával pasívne. Zlo, svoje alebo cudzie, sa musel človek snažiť napraviť v miere svojich možností, aby vrátil svet do božskej rovnováhy. Keď to neurobil, tak bol spoluvinníkom.) Svet je od prírody dobrý a harmonický, a keď ľudia majú s ním problémy – odpoveď treba hľadať v nich samých, v porušení zákonov Vesmíru – božských zákonov. Ľudia naokolo nás sú duše, s ktorými naša duša hrá hru menom život. Oni nás nútia plniť úlohy, kvôli ktorým sme prišli na Zem.     

2. „Ty nesieš zodpovednosť za všetko, čo sa s tebou deje v každý moment času.“ „Podobné priťahuje podobné“. Keď sme plní agresie, zvrátenosti, zlosti, urazenosti, vibrujeme na nízkych frekvenciách a priťahujeme k sebe ľudí, ktorí zodpovedajú našej vnútornej vibrácii. Svojimi myšlienkami tvoríme svoj svet. Myšlienka (ako aj Slovo) je materiálna a nesie informáciu, ktorá pôsobí na okolitý svet. Zlé myšlienky a skutky nás priviedli ku zlej životnej situácii. Naplňte svoj rozum svetlými myšlienkami, dušu svetlými obrazmi, ústa peknými slovami a pomôžte svojej božskej iskre ich vo vás materializovať tu v Javi.     

3. „Ty sa narodíš veľakrát: ži tak , aby každé tvoje narodenie bolo lepšie ako predchádzajúce.“ Narodíme sa veľakrát , aby sme sa vyskúšali v rôznych úlohách a prejavili v sebe celé spektrum vrodených božských kvalít, a mohli sa vyvíjať ďalej. Keď tieto úlohy nezvládneme v jednom živote, vrátime sak ním v druhom. Keď to zase nezvládneme – situácia sa môže pritvrdiť, aby sme boli nútení začať pracovať nad touto úlohou. Pojem reinkarnácie bol najprv vo všetkých náboženstvách. Postupné ho niektoré z nich zavrhli. Ale ako možno zakázať jeden zo zákonov Vesmíru? Svet stále prináša svedectva ľudí z rôznych kútov sveta, ktorí si pamätajú na svoje minulé životy. Keď ste pokračovateľ Rodnej slovanskej viery, pravdepodobne sa narodíte vo svojom Rode. Starajte sa o svoje deti – oni sú pokračovaním vášho Rodu a cez nich posilníte Rod. Šťastie vašich potomkov znamená prekvitanie Rodu.     

4. „Rob iným to, čo chceš aby oni robili tebe.“ Dnes sme žijeme v zložitých časoch. Veľakrát ľudia ubližujú jeden druhému. Dôvodom je ich nesprávny duchovný postoj. Nemajú védické znalosti a myslia si, že reálne je len to, čo vidia. Všetci sme prejavom jedného Boha Roda. Na tenkej úrovni sme súčasťou jedného energetického poľa. Vesmír je aj Rod, je to telo Boha a sme jeho malou súčasťou. Preto keď robíme niekomu niečo zle, znamená to, že to robíme nakoniec samému sebe na energetickej úrovni. Keď urobíme dobrý skutok, podporíme niekoho, dodáme mu silu, Vesmír to rozmnoží a vráti nám to v ešte väčšej miere.       

5. „Plň svoje predurčenie a popritom buď vďačný, šťastný a veselý, ver si!“ Slovanská védická tradícia hlása: každá duša je od počiatku slobodná, ale je aj súčasťou Veľkej jednoty, ktorú ľudia volajú Absolútno, Boh, Vesmír, Boh Rod. Sme ako malá bunka veľkého organizmu. Bunky v organizme plnia každá svoju úlohu. Prišli na tento svet s nejakou úlohou, ktorú ovplyvňuje naša karma (slovanský výraz – karna). Čo sa vám páči robiť najviac a vy to budete robiť, aj keď vám za to nezaplatia? Čo prináša najväčší úžitok vám a spoločnosti? Toto aj bude vaše predurčenie. Vtedy sa práca stáva pre vás šťastím a váš život – šťastnejším, vtedy slúžite Bohu a to znamená, že aj samému sebe. Všetko vo vesmíre sa mení. Niekedy treba opustiť to, čo odžilo aby sa uvoľnilo miesto niečomu lepšiemu. Treba dovoliť ľuďom byť takými, akými sú, a oni dovolia vám byť takým aký ste. Každá situácia nie je konečná a môžme ju zmeniť v tom smere, v ktorom chceme. Vždy nám na to stačí lásky, prostriedkov a možností. Treba byť trpezlivý a vďačný Bohu (a samému sebe) za všetko dobré, čo máme. Treba byť vďačný za každý nový deň a veriť, že bude lepším.                     

Tu je 5 pravidiel šťastného života od Volchvov:
1. Osloboďte svoje srdce od nenávisti – odpustite
2. Osloboďte svoje srdce od obáv – väčšina z nich sa nesplní
3. Žite jednoduchý život a vážte si to čo máte
4. Dávajte viac
5. Čakajte menej     


Treba veriť v seba, pretože naše myšlienky majú schopnosť materializovať naše predstavy. Neveriaci ľudia neexistujú, každý má svoje predstavy o svete, ktorému verí. Aj ateista verí, že Boh nie je. Ľudia počas hypnózy porušujú fyzické zákony, ich telo reaguje podľa ich predstáv a nie naozajstného prostredia. Myšlienky dokážu urobiť človeka chorým alebo zdravým, šťastným alebo nešťastným. Buďte radšej šťastní – radujete sa každej maličkosti, naučte sa vidieť veľké v malom, a potom si poradíte aj s väčšími problémami ako s malými. Dovtedy, kým neprijmete a nebudete mať radi sami seba, vás nebude mať rado a neprijme vaše okolie.

ZDROJ: Úryvky z knihy Bladimíra a Lady Kurovských: Živa – božská energia zdravia. (Moskva, 2012)

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.