Dnes sa často spomína Rusko.

Views: 0

Dnes sa často spomína Rusko. A zdá sa, že to tak vždy bolo. Dostalo sa mi do rúk niekoľko výrokov známych osobností našej minulosti, ktorí tiež hovorili o Rusku a Rusoch:

 • “Rusi nepotrebujú materialistické hodnoty Západu, nepotrebujú pochybné úspechy Východu v oblasti abstraktnej duchovnosti, ktorá nemá nič spoločné s realitou.“
nemecko francúzsky mysliteľ Albert Schweitzer.


 • “Rusi potrebujú pravdu a hľadajú ju predovšetkým v živote.”
⁃ François de La Rochefoucauld, francúzsky moralistický spisovateľ.


 • “Žiť podľa pravdy je ruské !“
⁃ William Thomson, anglický fyzik.

 

 • “Rusi pracujú svedomite a bezplatne, ak má spoločnosť morálnu predstavu a spravodlivý cieľ.”
⁃ Friedrich Hegel, nemecký filozof.

 

 • “Koncept dobra – žiť podľa svedomia – je ruským spôsobom.“
 ⁃ Winston Churchill, britský predseda vlády.

 

 • “Rusi nikdy nebudú šťastní, keď vedia, že sa niekde deje nespravodlivosť.“
 ⁃ Charles de Gaulle, francúzsky štátnik, prezident


 • “Ruskosť je perspektívou budovania spravodlivého života.“
 ⁃ Stanislaw Lem, poľský spisovateľ.


 • “Komunita je v krvi ruského ľudu.“
 ⁃ Imre Lakatos, anglický matematik.


 • “Z dôvodu spravodlivého nápadu ruskí ľudia šťastne pracujú, aj keď sú vo väzení a potom sa necítia, ako väzni, získavajú slobodu.“
 ⁃ Adam Smith, škótsky ekonóm a filozof.


 • “Ruská duša je štedrosť, ktorá nepozná hranice.“
⁃ Dalajláma, duchovný vodca tibetského ľudu.

 

 • “Ruská cesta je absolútna triezvosť! Ruskí ľudia nepotrebujú nič nad rámec.”
 ⁃ Henry Ward Beecher, americký náboženský a verejný činiteľ.


 • “Opatrnosť je podstatou ruskej civilizácie.“
 ⁃ Claude Helvetius, francúzsky filozof.


 • “Ruská kultúra neprijíma zhýralosť.“
 ⁃ nemecký spisovateľ Johann Wolfgang  Goethe.


 • “Rusi netolerujú nijakú ohavnosť!“
 ⁃ Henry Ford, americký inžinier.


 • “Žiť pre seba, pracovať pre seba, zničiť život rôznymi pôžitkami nie je ruské.“
 ⁃ Matka Tereza, zakladateľka a abatyša katolíckeho rádu milosrdenstva.


 • “Ani najpriaznivejší výsledok vojny nikdy nepovedie k rozpadu hlavnej sily Ruska, ktorá je založená na miliónoch Rusov. Aj keď sú rozštiepení medzinárodnými traktátmi sa k sebe pripoja tak rýchlo, ako častice rozliatej ortuti .“
 ⁃ Otto von Bismarck


 • ” Rusi neúnavne pracujú na tom, aby transformovali seba a svoje okolie z osobnosti na spoločnosť!“
 ⁃ Dumas Alexander, francúzsky spisovateľ.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.