PLETIEME NAŠU REALITU…

Views: 2

“Dedko, môžem sa ťa opýtať, prečo ťa každé popoludnie vidím sedieť na lavičke, ako sa usmievaš smerom k slnku?”
Starec pomaly skloní hlavu, na chvíľu sa zamyslí, pozrie naňho s veľkou nehou a pokojne odpovie:
“Pletiem.”
Chlapec sa usmeje.
“Ako sa pletie bez vlny a ihlíc, dedko?”
“Pletiem realitu,” odpovie starec.
“Možno sa zdá, že tu nič nerobím, ale ja pozorujem a myšlienkami podporujem Dobro medzi ľuďmi, ale aj medzi inými bytosťami. Napríklad rád pozorujem vtáky a prosím ich, aby mi svojím spevom dodali silu, pretože ich nádherný spev oživuje a lieči. To ma upokojuje… a tým, že zostávam pokojný, nechávam svoje srdce vytvárať harmonické prostredie. Všetkým, ktorí prechádzajú okolo, žehnám svojimi myšlienkami a úmyslami, aby mali čo najlepší deň.
Takto pletiem ja…

Vždy ich s láskou pozdravím,
milo sa na nich usmejem
a keď vidím, že sú smutní,
zdvihnem palicu a zvolám:
“Všetko sa obráti na dobré…“

Chlapec bol úplne ohromený. A dedko pokračoval:
“V tejto úlohe prispievať k vytváraniu harmonického prostredia nie som sám. Pozri sa na krásu, ktorú vyžarujú stromy. Vnímaj tú nádhernú vôňu, o ktorú sa s nami kvety delia bez toho, aby za to niečo žiadali.

Pozri sa na neúnavnú prácu týchto včiel a na to, ako sa voľne hrajú. A cítiš, ako nás jemne hladí vietor po tvári? Zameraj sa na slnečné teplo… cítiš ho na svojom tele? Oživuje… Existencia všetkého sa svojím spôsobom vzájomne pletie. A existencia všetkých.

Dedko sa na chvíľu zamyslel a na záver zdôraznil:
“Nezáleží na tom, koľko máme rokov, všetci môžeme prispieť k utkaniu tkaniva vedomejšieho, citlivejšieho, solidárnejšieho a humánnejšieho sveta tým, že dovolíme, aby naše najlepšie úmysly prekročili hranice.
Môžeme tiež vyžarovať veľa lásky, aby sa rany zatvárali, srdcia otvárali a aby každý dosiahol svoj maximálny potenciál a objavil zázračnú silu obyčajných vecí.”

Chlapcovi žiarili oči.
V tej chvíli vďačne zašepkal:
“Idem domov, dedko. Musím to všetko vyrozprávať mojej mame, pretože ona tiež pletie, ale ihlicami. Práve pletie ockovi sveter.“

Dedko sa usmial:
„Pletie a do svetra vpletie všetky svoje priania, spomienky na krásy minulosti a určite aj lásku k tebe. Utekaj a objím ju, aby tej lásky bolo v ockovom svetri čo najviac.“

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.