Ho´oponopono

Views: 10

Milujem ťa
Ospravedlňujem sa ti
Prosím, odpusti mi
Ďakujem ti

Ho´ oponopono je starobylá a storočia uchovávaná technika, ktorú obyvatelia Havajských ostrovov odpradávna používajú  ako hygienu duše na to, aby  láska  v ich srdciach zostávala prítomná. Nájdenie vlastného JA pomocou Ho´oponopono je proces riešenia problémov uvolnením spomienok, které prežíváme ako problémy. Tento proces vyvinula Morrnah Nalamaku Simeona, havajská terapeutka. V roku 1983 bola poctená štátom Havaj titulom Žijúci poklad.

Ho´oponopono je technika, ktorá pomáha človeku rozvinúť funkčný vzťah zo svojou podstatou a nepretržite prosiť o nápravu chybných myšlienok, slov a skutkov. Podstata techniky spočíva v slobode a bezpodmienečnom oslobodení od minulosti. Keď sme ochotní vziať na seba stopercentnú zodpovednosť a priznať si chyby, to čo je správne a dokonalé, sa  v nás postupne rozvinie.

Všetko, čo sa odhráva v našom vnútri, v nás samotných, sa premieta do našich životov a vytvárame si tak spomeinky, ktoré následne utvárajú nami vnímanú realitu. Podľa tejto techniky, ak niečo v našom živote nefunguje, je nutné naše spomienky vyčistiť. Opakovaním slov  milujem ťa, ospravedlňujem sa ti, prosím, odpusti mi, ďakujem ti, ktoré v podstate bežne denne vyslovujeme, dosiahneme vyčistenie od negatívnej energie v nás a zbavíme sa nevhodných myšlienok. Každý problém vzniká z myšlienok. Neustále nás prenasledujú staré úzkosti, emócie, predstavy a spomienky, ktoré vedú ku stresom, k rôznym chorobám a tiež k problémom v medziľudských vzťahoch. Využívaním techniky Ho´oponopono sa môže začať meniť kvalita nášho života, zlepšia sa naše medziľudské vzťahy a môžeme dosiahnuť aj lepšie pracovné a osobné úspechy. Ide hlavne o to, že meníme negatívne vzorce myslenia a správania na pozitívne. Tiež je veľmi potrebné si uvedomiť, že človek pri tejto technike preberá  zodpovednosť za problém alebo situáciu, v ktorej sa nachádza. Pri tejto technike si uvedomujeme, že dôležitá je vlastná zdopovednosť, ktorá v konečnom dôsledku posilňuje, uvolňuje a tiež oslobodzuje.

Postup:

1.Milujem ťa

Po vyslovení  slova milujem ťa v myšlienkach, smerujte toto slovo s hlbokým pocitom lásky smerom do srdca a potom  zo srdca do hlavy.

2. Ospravedlňujem sa

Netreba hovoriť za čo sa ospravdlňujete, ale treba vedieť za čo.  Napríklad za hnev, nenávisť, pohŕdanie, urazenosť, ľútosť, ukrivdenosť, lakomosť, žiarlivosť, pýchu, za pocit viny, odmietanie, výčitky, iróniu, agresivitu, za zneužívanie, manipuláciu, atď.

Vyslovením slova ospravedlňujem sa človek preberá úplnú zodpovednosť za všetky svoje myšlienky, slová i skutky, za vedomé i nevedomé ublíženie, zneužívanie, krivdy, neprávosti, nedôveru, neúctu, aroganciu a podobne. Ospravedlňujem  sa je vyjadrením uznania, pochopenia  a pokory.

3. Prosím, odpusť mi

Na základe pochopenia by mal človek odpustiť všetkým, ktorí mu vedome alebo nevedome akokoľvek a kedykoľvek  ublížili. Potom by mal odpustiť sebe.  To predstavuje akt úplného zmierenia, vyrovnania. Je to  prejav lásky k životu, ktorého je človek súčasťou. Na základe pochopenia by sme mali odpúšťať všetkým, ktorí nám vedome alebo nevedome akokoľvek a kedykoľvek  ublížili.

4. Ďakujem ti

Toto slovo by malo byť vyslovené so srdcom naplneneným hlbokou vďačnosťou za možnosť nadobudnúť stratenú rovnováhu.

Zmena pomocou techniky  Ho´oponopono chce svoj čas. Niekedy sa zlepšenie môže prejaviť hneď, ale väčšinou sa účinok prejaví až neskôr. Technika Ho´oponopono nás učí, že ak chceme vyriešiť nejaký problém, musíme pracovať sami na sebe a prevziať zodpovednosť za vzniknutú situáciu. Tu nepomôžu výhovorky a obviňovanie iných. Toto nám zároveň pomáha získavať vnútornú rovnováhu.ZDROJ: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/2522/ho-oponopono-proces-riesenia-problemov-uvolnenim-spomienok?fbclid=IwAR2LOLTYHxi5bsfNKsDJ6lIu8J2UvzraOkx0HFYYKHANHxIwa7lk5KQy8VQ

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.