MATERSKÉ MLIEKO – ZHMOTNENÁ POMOC BOHA

Views: 4

Materstvo a materské mlieko má oveľa vyšší význam, než ten hmotný, viditeľný. Vzťah Matka – Dieťa je Vesmírny Zákon. Zákon Večnosti. Bez materstva by Život neexistoval. Vďaka materstvu prežíva na Zemi aj ľudstvo. Zachovanie zdravého materstva je veľmi dôležitý bod prežitia. A k nemu patrí aj materské mlieko.

Cez matku podporuje jej dieťa Stvoriteľ. Tak je to navrhnuté. Stvoriteľ cez telo Matky môže dať dieťaťu všetky kvality, ktoré má zdravý Človek mať. Ak matka toto svojmu dieťaťu odopiera, rovnako odopiera Stvoriteľovi poskytnúť jej dieťaťu všetko, čo je týmto spôsobom pre dieťa pripravené. Výnimkou je iba zdravotný stav matky, vtedy Stvoriteľ nachádza iné možnosti. No nikdy sa neprie so slobodnou voľbou matky.

Mlieko matky má VŠETKO, čo jej dieťa potrebuje pre svoj zdravý vývoj. Kedysi sa hovorilo tehotnej žene, že je v požehnanom stave. Je to tak. Doslova. V požehnanom stave žena prijala množstvo požehnaní pre seba a pre svoje dieťa. Je naplnená úplne inou novou vyššou energiou, novou vyššou silou a to preto, aby novovznikajúci a následne novonarodený človek prostredníctvom svojej matky dostal všetko čo potrebuje a to na každej vývojovej úrovni novorodenca. A práve mlieko matky obsahuje všetky tieto esencie, ktoré sa v materskom mlieku zhmotňujú presne do tej podoby, aká je pre dieťa potrebná. Môžeme pokojne povedať, že pri kojení dieťa prijíma všetku múdrosť kozmického bytia.

Materské mlieko je zhmotnená Múdrosť Boha, je to nápoj s nesmiernou Silou. Dieťa, ktoré je takto živené dobrou, čistou a úprimnou matkou má veľmi dobre vybudovaný imunitný systém, má bystrú Myseľ, má vybudovaný základ pre dobré, čisté a úprimné vzťahy a konanie. Samozrejme, že povahu dieťaťa ešte bude ovplyvňovať množstvo vecí, hlavne životné návyky a myšlienkové formy rodinných príslušníkov a neskôr spolužiakov a učiteľov. Materské mlieko však dáva prvé a veľmi dôležité základné esencie, ktoré sú veľmi potrebné pre zdravý vývoj dieťaťa, telesný, rozumový aj citový. Ako veľmi sa tieto základy zabudujú do tela, srdca a mysle dieťaťa, to vo veľkej miere závisí od dobroty, čistoty a úprimnosti matky.

Rola rodičov je, aby svojmu dieťaťu vytvorili tie správne podmienky výchovy a vývoja. Ak chcú pre svoje dieťa zabezpečiť naozaj zdravý vývoj, jednou z podmienok je, aby zabezpečili prostredie pokoja, láskavý prístup k dieťaťu, aj vo vzťahoch, ktoré dieťa okolo seba vníma, aby neboli prerušované jeho hry a myseľ, ktorá sa neustále programuje. Dieťa potrebuje láskavý prístup s pochopením pre jeho hry a jeho prepojenie s iným svetom, odkiaľ ešte stále čerpá, aby Myseľ a Srdce v budujúcom sa telíčku správne fungovali. Po roku až roku a pol kojenia dieťa samé začne odmietať materské mlieko a túži objavovať chute ovocia a zeleniny. Nie je správne mu dávať priemyselne upravované výrobky, ako je mäso, mäsové výrobky, konzervy a chemicky upravované potraviny.

Dieťa potrebuje od materského mlieka prechádzať k prírodným plodom, ako je ovocie, lesné ovocie a zelenina. A podľa možnosti vždy čerstvá, ak nie je práve zimné obdobie. Treba dieťa často brávať do prírody, kde má priamy kontakt s trávou, rastlinami, kvetmi, ktoré mu odovzdávajú potrebný druh energie. Často potrebuje byť v lese, kde je zas iná, mocná Sila stromov, ktoré tiež dieťa vníma a potrebuje. Dieťa vníma múdrosť Vesmíru cez kvetiny, trávu, rastliny, stromy, hmyz, zvieratá, vodu v každej prírodnej forme, vzduch, slnko, mesiac, hviezdy… sú to jeho knihy, ktoré číta. Nemalo by byť od týchto kontaktov v žiadnom prípade obmedzované.Toto je dedičstvo našich predkov. Ženy a muži dnešnej doby to znova objavujú a začínajú chápať dôležitosť materského mlieka, jeho podstatu a rovnako životnú potrebu kontaktu dieťaťa s prírodou. Znova vstupujú do kontaktu s prírodou a Stvoriteľom. A to je naša cesta. Cesta ľudstva.žijeme vedome?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.