Didinský tunel – artefakt predkatastrofického sveta?

Views: 23

V regióne Sverdlovsk v Rusku, asi šesťdesiat kilometrov od regionálneho centra, sa nachádza úžasný objekt, ktorý je typickým príkladom stratených technológií minulých civilizácií. Ide o železničný tunel, ktorý sa nachádza neďaleko dnes už neexistujúcej obce Didino. Tento tunel je dlhý viac ako kilometer.

To však nie je najmarkantnejšie pri zvažovaní jeho dizajnu, to dôležité je, že je postavený úžasnou technológiou murovania, ktorú súčasní stavitelia už zjavne nevlastnia. Preto podobné železničné tunely v našej dobe nikto nestavia. Navyše, jednotlivé architektonické prvky tejto stavby sú záhadné. Jeho vstupné portály sú riešené vo forme pevnostných veží so strieľňami, čo okamžite vyvoláva určité myšlienky.

Toto všetko predsa naši predkovia nemohli robiť len na dekoračné účely. Alebo to vážne slúžilo ako dekorácia? Z pohľadu našej doby sa nám to ťažko hodnotí…

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.