Dôležitosť trávy a jej kosenie.

Kosenie trávy je dôležitá téma, aj keď to na prvý pohľad tak nevyzerá.

Ako vidíte na obrázku, nekosená tráva udržuje pôdu na 19,5°C,
pokosená tráva na dĺžku 10 cm udržuje teplotu pôdy na 24,5°C
a na holú pôdu (niektorí kosia trávu veľmi krátko a je to podobné),
stúpa teplota v letnom období na viac ako 40°C.


V dôsledku extrémneho sucha a stále rastúcej teploty, sa pôda pod nakrátko pokosenou trávou vysušuje ešte viac. Slnko potom spaľuje nielen trávu, ale zabíja v nej väčšinu života a ničí aj kvalitu pôdy, v ktorej sa nič iné nezachytí a tým jej teplota naďalej stúpa… Krajina sa postupne mení na púšť. Biodiverzita rastlín sa mení, niektoré rastliny úplne vymierajú, rovnako ako mnoho druhov hmyzu a vtáctva.

Kvalitu pôdy a jej životne dôležité schopnosti máme v rukách my ľudia. Vždy, keď držíme kosačku, alebo sa ticho prizeráme na výrub lesov. Nielen pre trávu, hmyz a inú faunu a flóru, ale aj pre nás a naše deti je dôležité mať na pamäti, že my ľudia máme našu prírodu v správe a máme sa starať o všetko živé… aby prežilo. A my tiež…

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.