Čo sú to masovokomunikačné prostriedky? – Systém riadenia prostredníctvom vplývania na Vedomie.

Masovokomunikačné prostriedky je systém riadenia. Informačného riadenia. Prostredníctvom vplývania na vedomie. Je to nástroj na Programovanie Vedomia, podsúvaním informácií a dogiem, s ktorými nás všetkých konfrontujú. Nástroj na to, aby ľudia nemuseli myslieť, aby myslieť prestali. Aby ľuďom stačila ponuka, z ktorej si môžu vybrať. A tú ponuku nazvali slobodná voľba! Pritom to nie je nič iné, iba program s fanatickými názormi, trendami a deštruktívnou víziou, ktorá sa tvári, že je plán vzostupu.

Ľudia sú riadení ilúziami.
Ilúzie sú vytvárané masmédiami.
Masmédia už aj prakticky riadia ľudskú spoločnosť.
A politici, ktorí sú zvolení, sa stávajú dobre platenými vykonávateľmi Moci, ktorá cez médiá riadi Svet. Sú to monopolisti, ktorí obsadzovali a naďalej obsadzujú a riadia všetky dôležité funkcie riadenia štátov a Sveta. Zodpovedajú v tomto globálnom pláne za nadvládu nad ľudským bytím na Zemi. No zodpovedný je každý ten, kto ich plány vykonáva. Či už z presvedčenia, alebo za peniaze, to nie je podstatné. Zákon Slobodnej vôle hovorí o slobodnom rozhodnutí…

Zodpovedný za svoju prácu, ktorá je nasmerovaná proti ľudstvu, je KAŽDÝ.

Prostriedky masovej komunikácie sa stali prostriedkami masovej dezinformácie. Ak dnes masmédiá niečo tvrdia, určite sa na to treba pozerať z iného uhla pohľadu. Keď to urobíte, zistíte, že príčina je iná, fakty nesedia, miesta udalostí nesedia… predstavitelia si protirečia, jedno hovoria a iné robia. Kto chce žiť podľa týchto pravidiel a nariadení, môže. Je to tiež rozhodnutie – zo slobodnej vôle. No následky za svoje rozhodnutie musí niesť každý sám za seba. TAKTO TO JE.

Dnes viac, ako kedykoľvek predtým chápeme, že celý systém okolo nás je vytvorený na zničenie človeka. Celý! Človek to podvedome cíti. Prebúdza sa mu Vedomie, no ešte stále nerozumie, nechápe, prečo by to niekto robil… veď to nedáva logiku. No parazit nemá RAzum, on len koná tak, aby parazitoval. Až do konca.

A Človek už začína myslieť. Vždy, keď Človek používa svoju Myseľ, keď použije RAzum, svitá na lepšie časy. Vyjasňuje sa a temní nemajú radi Jas.


His Majesty Alexander

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.