Čo všetko je prítomné v našom Svete…

Každý človek je slobodný vo svojej mysli, vo svojich názoroch, vo svojom vedomí. Je na každom jedincovi, v akej forme si uchováva to, k čomu sa dostane, či vo forme znečistenej, alebo čistej. To je jeho vec. Je to každého slobodná voľba, čo si vyberie a vnesie do svojho života ako pravdu. Ak to pochopí, bude sa oslobodzovať, čistiť sa, bude stúpať. Ak to nepochopí, tak sa bude topiť v klamstvách. V cudzích, aj vo vlastných…
Každý sa rozhoduje sám za seba. Preto sa človek predovšetkým sám musí očistiť. Začať treba od seba.

Je potrebné pochopiť, že celý okolitý svet,
ktorý pozorujem… nech je to čokoľvek…
to všetko je prítomné v mojom svete.
Všetko, čo upútalo moju Pozornosť,
všetko to čo pozorujem,
je už súčasťou môjho sveta.
Je to môj svet.
Je to prítomné vo mne.

Vy všetci, ktorých poznám, s ktorými som v kontakte, ktorým venujem svoju pozornosť, vy všetci ste prítomní v mojom svete. To je môj Vesmír (Vselena).

Človek je z Vesmíru. Je jeho súčasť, jeho obyvateľ. Vselena je od slova vseľjať (vnikať, vštepovať). Podľa toho čo vštepíš, koho vštepíš, tým sa staneš. A rovnako som prítomný aj ja vo vašich vesmíroch. PRENIKLI SME VZÁJOMNE DO VZÁJOMNOSTI. Naše Vesmíry (Vseleny) teraz spolupracujú. Navzájom. A tým, že komunikujeme cez naše vesmíry, sa zdokonaľujeme. Spolupracujeme, alebo sa ničíme. A tým sa meníme… Jeden od druhého dostávame nové poznatky, nové pohľady na svet, nové predstavy o živote, ktoré sa môžu zmeniť na zhody, alebo sa na nich nemusíme zhodnúť. A vtedy sa naše putá buď upevnia, alebo pretrhnú. Aj to je v poriadku. Prestaneme sa vzájomne ovplyvňovať a nájdeme si k sebe seberovného, potrebného pre následnú životnú etapu. Deje sa to v osobných, aj profesionálnych vzťahoch. Preto sa naše životy menia… vyvíjajú sa do novej podoby.

Nemusíme sa ničoho obávať. Nie je potrebné nikoho znásilňovať a nútiť ho konať v prospech našich Cieľov. Ten čas už skončil. Už nie je potrebné ovládať a nútiť ľudí. Ten čas skončil. Nie je už čas robiť si zásoby. Je čas vstúpiť do prúdu, do potoka, v ktorom tečie život. Prijať ho presne taký, aký je a neustále ho vylepšovať.

Keď to pochopíte a ten Čas pride, začnete rozumieť tomu, ako máte použiť presne to, čo máte v danej chvíli k dispozícii. Keď pride ten čas, budete presne vedieť, ako to máte použiť. Sklady by však nemali byť prázdne. Ak použijem tento obrazný príklad. Sklady by mali byť naplnené stavebným materiálom. A keď už tvoríš, staviaš svoj Chrám Svetla, máš dostatok stavebného materiálu, aby si svoj Chrám vedel dostavať. Dostatok skúseností, dostatok múdrosti, dostatok všetkého, čo si vyžaduje tvoja cesta k Cieľu. Vždy dbaj na to, aby sa tvoje sklady dopĺňali, aby Tvoj Razum, tvoj Duch mal vždy všetko, čo tvoj Život potrebuje. To je tvoja úloha. Vedieť čo chceš, vedieť ako to urobiť a mať dostatok všetkého, čo k tomu potrebuješ – predovšetkých Múdrosť a Skúsenosť. Takto postavíš svoj SARAJ.

Saraj, to je Najvyšší Raj. To najpohodlnejšie miesto pre človeka, kam môže prísť oddýchnuť, načerpať Silu, odpútať sa od sveta. Slovo Saraj znamená Palácový Chrám na Zemi. Je to Najvyšší Raj. A ty si ho vieš pre seba vytvoriť. Už tu. Teraz.


His Majesty Alexander

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.