Oporné body Vedomia.

Views: 1

Treba obrátiť pozornosť na oporné body vedomia. Na Pravdivé Znanie. Na vlastné Vedomie. Človek by mal chápať, mal by vedieť, že nemá len Vedomie. Má ešte podvedomie, nadvedomie, vyššie Vedomie a Uvedomenie (Osoznanie). To je „O“ – to je večná, nekonečná sféra. Slovo nekonečný (bezkonečnyj) znamená „bez koncov“. Kruh je tiež nekonečnosť. Je to jedna z jej častí, jeden z meridiánov sfér. Všetko je to sféra. Sféra je večná. Večnosť… je ťažké si predstaviť večnosť. A ako si predstaviť dve večnosti? Alebo veľa večností? Alebo nekonečné množstvo večností? Ako to všetko teda je?

Sféra je vo sfére, tak ako kvet života…  treba si naštudovať posvätnú geometriu, alebo vesmírnu geometriu, aj tak ju volajú… v ňom – v kvete života sa rysujú všetky runy, všetky energie, všetky tvorenia. Preto je veľmi dôležité zamýšľať sa nad týmito nastaveniami.

Pre niekoho to môžu byť bájky. Hlavne pre tých, ktorých vedomie sa nachádza v realite tohto elektronického parazitického programu. Sú dokonca schopní v ňom žiť. Vytvoriť si v ňom svoj život. Niektorí sú za to špeciálne platení… za tvorenie virtuálneho sveta. Aby zlákal ľudské duše. No nie je to skutočný svet. Iba nástroj. A tak by to malo zostať. Lenže niektorí sa snažia vytvoriť virtuálny svet a napojiť naň ľudské životy, ľudské duše. Vytvoriť závislosť na virtuálnom svete, na virtuálnych bytostiach. Na komunikácii s nimi, na vytváraní vzťahu s nimi. Idú tým proti Svetlu. Uvrhujú takto do nevedomia veľa Božích Detí.

Všetko treba robiť jednoducho. Od jednoduchých činností, až po špecializované a odborné činnosti. Všetko sa snažte robiť v jednoduchosti. Čo najľahšie, najjednoduhšie. Iba vtedy nájdete správny smer a správnu formu vašej činnosti. Iba tak nadobudnete normálny ľudský, našimi prarodičmi daný pocit. Tento pocit je veľmi dôležitý a nikdy by ho nemal nikto stratiť, a to je Pocit Poznania. Ten vzniká z pocitu spokojnosti a šťastia z Tvorenia v ľahkosti. A kedy sa tvorí s ľahkosťou a jednoducho? Keď to Čovek robí s Láskou.


His Majesty Alexander

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.