Čo je Rod a čo je RODOVÁ SILA.

Views: 8

ROD je súbor ľudí, ktorých spája pokrvné puto v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. V slovanskej tradícii je ROD prezentovaný vo forme stromu, kde:
– korene a spodná časť stromu sú našimi predkami,
– kmeň a konáre teraz žijú,
– nové vetvy, ktoré rastú a budú sa vytvárať, sú potomkami.

Všetky časti stromu: listy, vetvičky, konáre, kmeň, korene, bez ohľadu na to, na ktorej strane stromu sú, sú prepojené jednou základňou a spoločnými koreňmi. Tie vyživujú a udržiavajú stabilitu rastu celého stromu. Naši Predkovia sú našou spoločnou základňou, ktorá vyživuje a udržiava stabilitu celého Rodu. Pokiaľ sa ľudia a rodiny nerozhodnú sami odseknúť sa od svojich Predkov. Aj tu, tak ako vo všetkom, platí Zákon Slobodnej Vôle.

Všetkých príbuzných, či už žijú alebo nie, spájajú spoloční predkovia a krv. Krv je nositeľom genetickej informácie. Práve v génoch sú registrované generické úlohy, pamäť a skúsenosti rôznych, aj odlišných generácii.

Ako sa vytvorí MOC PREDKOV ?  

RODOVÝ PRÚD SILY sa vytvára, keď ľudia v Rode:
– Odhaľujú a zvyšujú schopnosti a talenty dané od narodenia.
– Prinášajú nové zručnosti a oživujú tie stratené či zabudnuté.
– Počas celého života plnia svoje poslanie a riešia problémy zdedené po zmene generácií.
– Vedome prekonávajú nedostatky a slabé stránky.
– Pracujú na sebe a dobré skúsenosti odovzdávajú iným ľuďom v Rode, aby ich tiež mohli zaviesť do svojho života.
– Čím viac ľudí v Rode takto žije a postupuje, tým väčší tok Rodovej energie vzniká – takto vznikne generická sila. Sila Predkov prostredníctvom odhalenia talentov. Sila Predkov prostredníctvom oživenia zabudnutých zručností.

Keď sa človek dostáva do slabosti a zaoberá sa iba svojimi problémami a tých je tým pádom čím ďalej, tým viac…, dostáva sa do disharmónie, háda sa a prestáva vyhovovať svojim rodným a oni jemu…, nerešpektuje rodičov, nestará sa o rodinu, možno aj neplodí deti…, pôrodný prúd začína vysychať. Vitálna a Rodová Sila klesá jak u jednej osoby, tak aj u príbuzných a iných členov Rodu. Nie je to viditeľné hneď, no je to zákonitosť, ktorá sa v živote Rodu prejaví.

V takejto rodine a v takom Rode sa objavujú rôzne nevyriešené problémy, ktoré vstupujú do Rodových programov a menia nie iba generické programy Rodu, ale aj Rodovú Silu.

Je dôležité uvedomovať si Silu Rodu a žiadať o ňu, byť v kontakte z Rodovou Silou jak cez svojich rodných príbuzných, ale aj cez kontakt s Predkami – aby ste dodali silu Rodovému prúdu Sily.
Treba dbať na prácu na sebe, na získavaní životných skúseností a odovzdávaní týchto skúseností členom svojho Rodu. Je to potrebné, veľmi potrebné. Ak by ľudia len brali a nikto nenaleje a neobnoví tok Sily, tak by takýto rodový tok mohol vyschnúť. Každý z nás je povinný odovzdávať do Rodovej Sily skúsenosti svojho Života.

Ako?
Odhaľovaním a znásobovaním svojich talentov a schopností, zavádzaním nových zručností a schopností, odstraňovaním nedostatkov a prekonávaním slabostí, riešením vlastných úloh a napĺňaním svojho osudu si každý buduje svoju Vlastnú Silu, ktorá prúdi do všeobecného prúdu Rodovej Sily. Spája sa tak s prúdom Rodovej Sily, čím svoju Vlastnú Silu mnohonásobne navyšuje.

Silný rodinný a Rodový tok Sily znamená, že život ľudí v tejto rodine sa stáva bohatým na zaujímavé udalosti, ľudí, priateľov, zvyšuje sa blahobyt, rodí sa veľa detí. Život rodín a každého jednotlivca sa stáva plnohodnotnejším a šťastnejším.

Čím viac dobrých skutkov
človek vykoná pre seba a iných,
tým je to lepšie pre všetky vetvy rodokmeňa.
ZDROJ: Článok je napísaný na základe výskumu, postupov a skúseností učiteľov škôl a materiálov Ariny Nikitiny.
Autori:Lana Chulanova, Ekaterina Zemlyanaya

https://telegra.ph/CHto-takoe-rod-i-rodovaya-sila-08-11?fbclid=IwAR1mOFjq71mGvjKn4N-vfH5-8ztOZ78Xn_u-EtixIPnXyX0KyY7AgWfjWE8

https://glazamidushi-ru.turbopages.org/turbo/glazamidushi.ru/s/rod-i-rodovaya-sila/

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.