Benátska mapa z 15. storočia so starobylým Petrohradom preškrtáva oficiálnu verziu histórie.

Views: 0

Pre bádateľov našej skutočnej minulosti je zaujímavá najmä mapa benátskeho mnícha Fra Maura. Tento mních žil v 15. storočí a patril do Rádu Kamaldulov. Bol kartografom a svoju mapu kreslil v kláštore svätého Michala v Murane v rokoch 1448 až 1459. V tejto veci mu pomohol ďalší kartograf Andrea Bianco.

Táto mapa merala 4 krát 4 metre, bola namontovaná na doskách a bola určená na zavesenie. Nápadná však nie je ani veľkosť mapy a jej detailná kresba, ale to, že ide o skutočnú predpotopnú (mapa zobrazujúca svet pred potopou), a teda starodávnu mapu Starého sveta – Eurázie a Afriky. Zároveň bola vyrobená v pre nás prevrátenej orientácii, v ktorej nie sever, ale juh je na vrchu mapy. Ani to však nie je najprekvapivejšie. Prekvapivé je to, že celá Sibír a európska časť Ruska je pokrytá mnohými mestami, na pozadí ktorých práve súčasná západná Európa vyzerá ako riedko osídlená a nerozvinutá provincia so vzácnymi mestami. Mnohé mestá sa nachádzajú pozdĺž celej severnej námornej trasy, ktorá sa jasne ukazuje ako aktívne používaná v lodnej doprave tej doby.

V „Európe“ tam označuje krajiny nachádzajúce sa medzi Fínskom a Permom. Volga, Dneper a jedna zo severných riek pochádzajú z obrovského jazera Nipro (Dnepro?). Na ruskom severe je tiež veľa hôr, ktoré dnes neexistujú, pretože ich zmyla povodňová vlna, ktorá prišla zo Severného ľadového oceánu. Najzaujímavejšie však je, že mesto pri ústí Nevy je tam dobre viditeľné. A toto rozhodne nie je Nienschanz (Švédska pevnosť a mesto), pretože toto veľké mesto leží na južnom brehu Nevy. No na severe oproti nej je aj nejaké menšie mesto. Ale ani on nemôže byť v žiadnom prípade Nienschantz, založený až v roku 1611.

Nuž, tu sme objavili to isté starobylé mesto, ktorého stavbu oficiálni historici pripisujú falošnému Petrovi, a ďalšie mesto, ktorého stavba sa pripisuje Švédom, o sto rokov skôr ako Falošnému Petrovi. Dodnes, lepšie povedané zatiaľ nepoznáme starobylý názov týchto dvoch miest. Samozrejme, môže to byť jedno mesto ležiace na oboch brehoch Nevy. Ale ešte ďalej od zálivu vidíme aj akúsi pevnosť na severnom pobreží a jasne v čase, keď toto územie smerovalo do Švédska alebo Svetia, ako je to naznačené na tejto mape. Ale čo je najdôležitejšie, tu sú práve na tejto mape mestá, ktoré zaplaví potopa, ktorá zničila väčšinu celej starovekej civilizácie. Zmyla aj mnoho hôr a jazier, ktoré sú tiež znázornené na tejto mape.

Takže teraz vieme, že k potope došlo neskôr ako v roku 1459, keď túto mapu dokončil benátsky mních. A keď klesajúca hladina vody po niekoľkých storočiach odhalila ruiny týchto starobylých miest, začali ich kopať a obnovovať. Takto sa zrodili mýty o falšovateľoch, o údajnej „stavbe od nuly“ týchto veľmi starých miest v oveľa neskorších dobách. A tak sme sa presvedčili, že falzifikátori si vždy pripisujú všetky zásluhy predchádzajúcej civilizácie.
ZDROJ: Peter Bílik

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.