Záhadný chrám v poušti: Našli jsme opravdovou kolébku lidstva?

Views: 4

Zapomeňte na Stonehenge i na egyptské pyramidy. Opravdová záhada sahající až do nejdávnějších časů lidské historie stojí v Turecku a jmenuje se Göbekli Tepe.

Chrám starý přes 10 000 let může přepsat učebnice. Podle nich by totiž vůbec neměl vzniknout. Běh věků je těžké si jen tak představit, ale zkusme to. Mezi vybudováním chrámu Göbekli Tepe a dobou, kdy vznikly první pyramidy, je dvakrát větší časová vzdálenost, než mezi pyramidami a dneškem. Pravěcí lidé podle našich nálezů a představ historiků ještě neznali železné nástroje ani hrnčířství. V mnoha ohledech tak objev tureckého pravěkého chrámu postavil naše znalosti o lidské historii na hlavu.

Výsledky sond ukazují, že v neodkryté části vykopávek zbývá k prozkoumání nejméně 14 dalších megalitických staveb.

Objev kamenných kruhů

Pod nánosem hlíny zde archeologové nalezli kamenné kruhy o průměru zhruba 20 metrů, po jejichž obvodu dávní stavitelé zasadili dokonale opracované vápencové pilíře ve tvaru písmene „T“. Pilíře mají úctyhodnou výšku 3 až 6 metrů a váhu dosahující až 50 tun. Hned od začátku bylo jasné, že jde o stavbu velmi starou. Nicméně opravdovou senzaci přinesly výsledky radiokarbonové metody, která potvrdila stáří 11 600 let. Podle badatelů je Göbekli Tepe dokonce nejstarším vystavěným chrámem, kde se lidé modlili k bohům.

Pilíře přitom nejsou jen holými kameny, nesou na sobě reliéfy a obrazce. Vědci jsou přesvědčeni, že jejich tvar znázorňuje lidskou postavu.

Radar nahlédl pod zem

Do letošního roku se archeologům podařilo v Göbekli Tepe odkrýt celkem 6 svatyň, poslední výzkumy ale ukazují, že to není zdaleka všechno. Němečtí archeologové z univerzity v Heidelbergu totiž nahlédli pod povrch kopce pomocí radarových a geomagnetických sond. Výsledky ukazují, že v neodkryté části vykopávek zbývá k prozkoumání nejméně 14 dalších megalitických staveb.

Na obvodových zdech kamenných kruhů jsou pak do kamene vytesány obrazy nejrůznějších zvířat a hlav býků. Všechno nasvědčuje tomu, že jde o svatyni.

Kam zmizeli záhadní stavitelé?

V okolí se však nenašly žádné stopy po osídlení ani lidské hroby. Nalezené kosti patřily jen obětovaným zvířatům. Odkud tedy přišli stavitelé těchto chrámů a kam zmizeli? Muselo jít o velmi početný kmen, neboť jen na manipulaci s těžkými pilíři byly třeba stovky mužů. Přesto, že budovali chrám dlouhé stovky let, nakonec jej zasypali a opustili. O koho šlo, je zatím i pro odborníky záhadou.ZDROJ: Objavené v útrobách internetu.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.