Ako sérotonín v mozgu napomáha vášmu duchovnému prebudeniu

Spiritualita je proces odhaľovania toho, že všetko vo vesmíre je navzájom prepojené.

V tomto procese máme dôležitého partnera. Viac takýchto spojení nám pomáha vidieť chemická látka produkovaná samotným telom – sérotonín.

Odhaľte pravdu

Na odhalenie pravdy potrebujeme schopnosť učiť sa. Potrebujeme byť otvorení novým skúsenostiam.

Na akceptovanie nových objavov života potrebujeme kognitívnu pružnosť. A potrebujeme schopnosť zapojiť ostatných do nášho konceptu ja – aby sme uvideli, že sme všetci navzájom prepojení.

Vyšší stupeň myslenia a sérotonín

Objavovanie Jednoty je proces učenia. Ide o postupný proces hľadania stále ďalších a ďalších spojení. Ten nakoniec kulminuje do chvíle „Aha!“, kedy do seba všetko zapadne.
Budha rozjímal nad existenciou celé roky, kým jeho neurálne cesty nedospeli natoľko, že mu umožnili uvidieť celý obraz.

Sérotonín je dôležitý pri vyššom stupni mozgových činností a hrá hlavnú rolu v učení. Napomáha procesu zmeny mozgu, zvanom synaptická plasticita. Je tiež veľkým hráčom v tvorbe nových mozgových buniek, zvanej neurogenéza. Ide o dôležité úlohy na ceste k osvieteniu.

Otvorená osobnosť a sérotonín

Objav jednoty môže byť emocionálne znepokojujúci. Je ďaleko vzdialený tomu, ako zvyčajne vnímame každodenný život. Keď sa držíme svojho presvedčenia o tom, aký je svet, nevieme jednotu uchopiť. Keď sme polapení v strachu zo „smrti ega“, ocitáme sa v slepej uličke.

Strach a jednota sa vzájomne vylučujú.

Sérotonín zvyšuje našu kognitívnu pružnosť a robí nás otvorenejšími novým prežívaniam. Keď máte vysoké hladiny sérotonínu, cítite sa pokojne a bezpečne. Ľahšie sa tak vzdávate vášho konceptu svojho ja a vytvárate priestor pre nové ja – koncept ja, ktorý zahrnuje všetko.

Videnie iných a vysoká hladina sérotonínu

Objavovanie vzájomnej prepojenosti stavia na základoch chápania toho, že sme všetci spoločensky spojení. Jednota a láska idú ruka v ruke. Je ľahšie mať radi vášho suseda, keď máte vysoké hladiny sérotonínu.

Pred niekoľkými týždňami som robil skoro všetko, čo zvyšuje sérotonín. Jedol som zdravé jedlo, ktoré nemá nepriaznivý vplyv na môj žalúdok. Takmer každý deň som aktívne cvičil.

Denne som sa viac než 30 minút vystavoval slnku. Užíval som doplnky vitamínov skupiny B a 500 mg niacínamidu (vitamín B3). Pravidelne som meditoval. Niekoľko dní som pociťoval príznaky zvýšených hladín sérotonínu. Pociťoval som lásku a jednotu vo všetkom, čo som robil. Nachádzal som potešenie v každom slovku mojej priateľky. Užíval som si každý výraz jej tváre. Videl som ju jasnejšie, než kedykoľvek predtým.

Všetko som videl v jasnejšom svetle. Každá chvíľa dňa bola po niekoľko dní intenzívne príjemná.

Výskumníci identifikovali oblasti mozgu s najväčším množsvom sérotonínu. Sú to oblasti, ktoré sa angažujú v sociálnom myslení a rozhodovaní. Početné štúdie dokázali, že sérotonín ovyplvňuje naše spoločenské správanie. Keď náš serotoenergný systém funguje dobre, sme prosociálnejší a družnejší. Naopak, keď je náš serotoenergný systém dysfunkčný, máme sklon byť antisociálni a agresívni.

Zistilo sa tiež, že sérotonín priamo mení morálny úsudok a správanie. Sérotonín spôsobuje, že ľudia majú menšiu chuť ubližovať iným. Obzvlásť ovplyvňuje ľudí, ktorí už silne empatickí sú. Sérotonín je neoddeliteľnou súčasťou prehlbovania nášho konceptu JA.ZDROJ: https://silavedomia.sk/ako-serotonin-v-mozgu-napomaha-vasmu-duchovnemu-prebudeniu/

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.