Život podľa KONov.

Views: 6

KONY – séria článkov – 2. časť

Informácie a skúsenosti našich Predkov sú pre nás – žijúcich, omnoho dôležitejšie, než si v súčasnom zriadení spoločnosti uvedomujeme. Je na každom z nás a každý z nás je zodpovedný sám za vývoj svojho vlastného Života. Naši Predkovia dávnej doby nám zanechali nápovedy, akým spôsobom žiť, aby sme žili:
pokojne, v mieri, v láske a v súlade s Večnými Konmi – to je naša Cesta Svetlom – Cesta povýšenia ľudstva na vyššiu duchovnú úroveň.

Ľudia sú rôzni. Každý z nás je iný. Čím sa jeden človek odlišuje od druhého človeka? Samozrejme výškou, váhou, výchovou, vzdelaním, správaním, vekom a mnohým mnohým iným. Každý človek inak vyzerá a je rovnako odlišný aj svojim vnútrom. Odlišujeme sa navzájom aj podľa životnej činnosti. Jedni sú dokonalejší, iní zas menej dokonalí. Každý nesie, podľa miery svojej sily a energie svoje bremeno zodpovednosti. A to existuje u každého.

Čím viac energie a informácie človek prijme
a osvojí si vo svojom vnútri
bez ohrozenia fyzického
a psychického zdravia
a odovzdá ich do tej istej miery
v prospech spoločnosti,
tým je dokonalejším človekom.


Je možné, že poznáte dokonalejší vzorec, no nateraz sa zamerajme na tento. Je stručný a dáva plnú predstavu o tom, čím sa jeden človek líši od druhého človeka.

Prirodzene, že počas cesty svojho duchovného, energetického a fyzického rozvoja, musel človek prejsť určitou cestou. Táto cesta sa opisuje ako úroveň Konu Predurčenia toho, aby sa žilo podľa nich – podľa Konov. Sú to Stvoriteľom určené morálne pravidlá, našimi dávnymi Predkami dodržiavané, podľa ktorých sa všetko rozvíja a vďaka čomu sa vytvárajú harmonické priestory.

Ako sme si vysvetlili v prvej časti, za Konom je už to, čo bolo stvorené človekom. Voláme to zákon. Ale Kon je to, čo bolo stvorené našimi dávnymi Predkami, podľa tých starodávnych Vedomostí, podľa ktorých naši Predkovia žili.

Kony nie sú nejaké prísne predpisy. Životné cesty sú príliš rozmanité na to, aby sa ľudia museli držať iba predpisov. Všetci sa snažíme o to isté Svetlo a všetci sa k nemu dostaneme. Cesty môžu byť rôzne. Kony nám v našej snahe slúžia ako nápovedy, ktoré môžeme v našom ľudskom Živote používať. A tak, plniac tieto nápovedy (pokyny) sa môže táto cesta výrazne urýchliť. Táto cesta rozvoja Človeka má viacero úrovní a práve nimi každý Človek prechádza, aby dosiahol vrchol človečenstva. A práve o týchto úrovniach si povieme v ďalšom článku.


Sledujte
https://zijemevedome.sk/category/z-hlbin-poznania/poznania-z-minulosti/
aby vám nič neuniklo.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.