Globalisti.

Views: 0

Keď študujem tieto procesy, ktoré sa odohrávajú v našej spoločnosti, často sa necítim vo svojej koži. Rozmýšľam čo robiť s tým, ako nám pokrivili naše ľudské Vedomie, ako ním s použitím médií títo kabalisti pokrivili všetky správne obrazy. Je potrebné tieto problémy spoločne riešiť. Vrátiť späť svoje Vedomie a konať v súlade s Kónmi, aj literou zákona, dodržiavať a hájiť svoje práva a povinnosti, ktoré platia v súčasnosti a hájiť a bojovať za práva a povinnosti, ktoré tu máme na základe presvedčenia, na základe Vedomia, na základe našich verejných povinností, na základe našich prísah, na základe nášho dlhu pred našimi Predkami a našimi potomkami.

My musíme pripraviť budúcnosť pre našich potomkov, rozumiete? Je to naša úloha. Aký svet im odovzdáme, záleží na nás. Buď nás budú preklínať, alebo budú na nás hrdí. To je teraz veľmi dôležité. Preto vás všetkých prosím, vyzývam každého kto toto číta, vyhýbajte sa provokáciám, buďte múdrejší ako provokatéri. Ako hovorí Radomír-Kristus: buďte čistí ako holuby a chytrí ako hady. To znamená – žite v súlade s Kónmi a konajte vždy v súlade s literou práva. A začnite sa prebúdzať.

Najhlavnejší regulátor je svedomie. Nájdite v sebe nejaké svoje analytické centrum, ktoré treba zapnúť v hlave. Treba nájsť tie body, pozície, analýzy, ktoré budete používať a na základe ktorých budete robiť rozhodnutia.

Ako chcete niečo zistiť, keď neviete kde máte začať?

 • Spýtajte sa najprv Predkov, spojte sa s nimi vo svojej Mysli, vo svojom srdci. Poproste ich o radu, o pomoc.
 • Následne sa pýtajte kompetentných odborníkov, ktorí sa zaoberajú danou tematikou, ktorú riešite. Naozajstných odborníkov, ktorí na tom roky pracujú.
 • A po tretie, preverte si to sami. Informáciu treba preverovať.

  Minimálne tri body musí mať každá vaša analýza, aby sa na ňu ako tak dalo spoľahnúť.

Teraz prebieha boj, prebieha vojna o Vedomie Človeka. Ide im o to aby sa pokrivilo Vedomie Človeka, aby to už nebolo Vedomie Človeka, ale nejaká nepochopiteľná substancia, ktorú je možné programovať všelijakými nezmyslami, ktoré sa na nás lejú z korporátnych zdrojov informácií a masmédií po celom svete.

Je to vojna práva, vojna práva kontinentálneho, to znamená práva všetkých ľudí, ktorí žili a žijú na kontinentoch, spoločne so svojimi susedmi, s ktorými sa možno niekedy pohádali ale nakoniec vždy našli spoločnú reč, našli porozumenie medzi rodmi, národmi, plemenami, štátmi. Vojna medzi týmto kontinentálnym právom  a právom morským (pirátskym), na základe ktorého bola vytvorené nejaká vývesná tabuľa demokracie.

Čo to je demokracia? Aj v tomto nás tu všetkých klamú. Z oficiálnych kanálov nám predstavujú demokraciu nejaké oficiálne osoby, ktoré sme naživo nikdy nevideli, poznáme ich iba ako obrázky v médiách, ktoré nám neustále ukazujú. Tak často a všade, až ľudia uveria, že toto je to jediné a správne v ich živote. Tak fungujú tieto médiá, toto je ich účel – vytvárať obrazy v hlavách ľudí, aby si zvolili z ponuky, ktorú im zadali tí, ktorí média vlastnia. Veľký mediálny katalóg – ponuka, ktorá vytvára obrazy, ktoré nie sú pravda, ale nám sa snažia nahovoriť, že áno. V týchto scenároch sa snažia realizovať ilúziu, že demokracia je moc Národa.

Poďme teda rozobrať z pohľadu lingvistiky, čo je to Národ. A čo je grécke slovo demos. A či demos naozaj znamená Národ. Ukazuje sa, že demos neznamená Národ, ale znamená tú elitu, tých takzvaných vyvolených, ktorý sa zišli v nejakej budove. No okolo je ešte ohromné množstvo remeselníkov a roľníkov, ktorých je vždy väčšina na území, ktoré sa nazýva štátom. Čiže demos stanovuje a rozhoduje o zákonoch na tomto území, popierajúc všetky potreby tej časti obyvateľstva, ktorá nie je dopustená k hlasovaniu. A títo nedopustení k hlasovaniu, táto väčšina Národa sa v gréckom jazyku nazývajú ochlos. Preto ak hovoríme o väčšine, o Národe a jeho väčšine, mali by sme hovoriť o ochlokracii, ak chceme hovoriť po grécky. Ak chceme hovoriť po rusky, či slovensky, volá sa to Národokracia. To znamená moc Národa.

Tak je to aj napísané vo všetkých normách, Národ je mocou! Národ uplatňuje svoju moc  cez svojich predstaviteľov. Predstaviteľ je iba mandant (splnomocnený, poslaný, poslanec), je to ten, ktorý má právomoci vykonávať niektoré činnosti, no v žiadnom prípade nie proti Národu! A už vôbec nie popierajúc medzinárodné normy, ktoré stanovili naši Predkovia, ktorí nám vybojovali našu vlasť, ktorí nás tu nechali slobodnými aspoň na určitý čas, pokiaľ sme si sem nepustili túto cudziu pliagu. Keď myslím cudziu, nechcem uraziť žiadnu krajinu, chcem hovoriť o tých štruktúrach, ktoré sa vždy zaoberali uzurpáciou moci na cudzom území. Tieto štruktúry parazitov na nás teraz robia tieto spoločenské a genetické pokusy. Najprv z nás idú urobiť idiotov, pomocou všetkých týchto krivých obrázkov v médiách, potom nás nútia všelijakými nepodpísanými dokumentami plniť nariadenia, ktoré samé osebe porušujú lokálny, aj medzinárodný zákon. A to všetko prekrývajú rečami o demokracii. Je potrebné tomu správne rozumieť. Rozumieť tomu, čo je čo a kto komu patrí. Kto patrí k Národu a kto ku štruktúram, ktoré sa ho snažia rozložiť.


His Majesty Alexander

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.