ÚROVNE ROZVOJA ČLOVEKA.

Views: 5

KONY – séria článkov – 3. časť

Je Čas vrátiť sa ku Konom, podľa ktorých žili naši Predkovia. Samozrejme, nie každý je schopný a ochotný riadiť sa Konmi, keďže nerozumie, prečo by sa mal. Veď nerozumie ani tomu, čo Kony v skutočnosti sú. No to neznamená, že by niekto nemohol získať vedomosť o Konoch.
Každý Človek sa na svojej životnej ceste nachádza na inej úrovni rozvoja a aj táto úroveň do značnej miery rozhoduje o tom, či je schopný riadiť sa Konmi, alebo sa nachádza na úrovni, ktorá si vyžaduje riadenie podľa zákonov.
A práve o týchto ÚROVNIACH ROZVOJA ČLOVEKA si teraz niečo povieme.

1. úroveň – ÚROVEŇ ČERVA

Prvá úroveň je úroveň červíka. V súčasnosti prakticky neexistujú ľudia na tejto úrovni. Takí, ktorí sa len rozmnožujú a jedia.

2. úroveň – ČERV S TRIKMI

Druhá úroveň, podotýkam – to je obrazný jav, sú to obrazné výrazy – je úroveň červa s trikmi. S takou štruktúrou správania, ktorá zabezpečuje, aby viac zjedol, viac pospal…, aby sa lepšie usadil vo svojom životnom priestore. Vie si nájsť, alebo vytvoriť pre seba výhodné prostredie.

3. úroveň – ČLOVEK SA ZAMÝŠĽA NAD BOHOM

Človek, ktorý sa zamýšľa nad Bohom, vie, že existuje niečo vyššie. Uvažuje nad tým, zaujíma sa o to a snaží sa mať kontakt s vyššími Silami.

4. úroveň – ČLOVEK MRAVNÝ

Štvrtá úroveň je človek, ktorý začína plniť mravné pravidlá a žije podľa nich. Keď do jeho duše vchádzajú mravné pravidlá, ktoré sa nazývajú KÓNY a snaží sa prakticky podľa nich aj žiť. Keď to dokáže, vystúpi na piatu úroveň.

5. úroveň – KARMICKÁ ÚROVEŇ

Piata úroveň je karmická úroveň. Keď sa zapájajú všetky programy odpracované v jeho predchádzajúcich životoch. Na tejto úrovni dostane človek veľa skúšok. Jeho úlohou je ich zvládnuť, aj keby tomu venoval celý svoj život, možno niekoľko svojich životov…, u každého je to individuálne.
Avšak ak ste sa vyvinuli do tretej úrovne, do úrovne ČLOVEKA, KTORÝ SA ZAMÝŠĽA NAD BOHOM a žijete mravne, tak z tretej úrovne sa podľa názoru vidiacich (vediacich) dá za istých okolností vystúpiť do šiestej úrovne.

6. úroveň – POZNANIE VLASTNÉHO JA

Šiesta úroveň, to je poznanie vlastného JA. Poznanie seba samého vo svojom Vnútri, prijatie Stvoriteľa a Tvoriteľa cez seba a svoj Život.

7. úroveň – SLUŽBA ĽUĎOM

Siedma úroveň sa nazýva aj úroveň Krista. Je to dávanie (odovzdávanie), služba ľuďom. Sebazaprenie – Vedomé vzdanie sa osobných výhod v prospech Celku. Inými slovami stručne povedané – už nie ja, ale MY.

8. a 9. úroveň –  VOLCHVOVIA, BOŽÍ POSLOVIA

O 8. a 9. úrovni nebudeme hovoriť, tie sú teraz pre nás nevedomé, a v bežnom svete sme nestretli takých ľudí. To sú Volchvovia, a tí, o ktorých hovoria ako o Božích posloch.

Základná časť spoločnosti je na 3. úrovni.
(Človek sa zamýšľa nad Bohom)
Ľudí na 4. úrovni je vidieť kde tu, je ich málo, možno 10%.

(Človek mravný)
Keď človek prejaví dostatok vôle, dá sa prejsť 3-mi úrovňami naraz.
Napríklad z tretej, cez 4., 5. a 6. niekedy výnimočne až do 7. úrovne.

(Služba ľuďom)
Je to vždy a výlučne individuálne a záleží to iba na tom Človeku.
Na práci so sebou a cez seba.


Pochopením týchto úrovní sa dostávame k jednotlivým Kónom, ktorými sa budú zaoberať nasledujúce články.Sledujte
https://zijemevedome.sk/category/z-hlbin-poznania/poznania-z-minulosti/
aby vám nič neuniklo.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.