KON REINKARNÁCIE

Kým prejdeme na KON REINKARNÁCIE,
prečítajte si zoznam 16-tich základných Kónov.

1. Kon Zdokonaľovania

2. Kon Vôle
3. Kon Sebaurčenia

4. Kon Tvorenia
5. Kon Podobnosti
6. Kon Rezonancie
7. Kon Reinkarnácie
8. Kon Karmy

9. Kon Zhody
10. Kon Sveta Myšlienok
11. Kon Príťažlivosti (Magnetizmu)
12. Kon Zachovania Energie
13. Kon Výmeny
14. Kon Vďaky (Poďakovania)
15. Kon Dávania

16. Kon Zmeny


KON REINKARNÁCIE

Život Človeka je úloha.
Všetko, čo sa deje, je úlohou pre každého.
Do tej miery, ako je mu stanovená.

To je skúsenosť, ktorú treba prežiť, aby sa dalo vstúpiť do ďalšej úrovne svojho rozvoja. Každý má svoju vlastnú úroveň rozvoja Vedomia. Každý má svoju úlohu na inej úrovni. Takto každý naberá nové a nové skúsenosti, ktoré odovzdáva celku, svojmu Rodu. Každý žijúci človek je stelesnením celého svojho Rodu tu a teraz – v Živote. Presne v tom a takom Živote, aký žije. Aby sa zdokonalil, aby cez pochopenie odovzdal Celku – svojmu Rodu – informáciu o Živote, o jeho možnostiach, o jeho nekonečných variáciách.

Našou úlohou je
dostať náš Život do Harmónie,
konať Dobro a dosiahnuť stav Šťastia.
To je Život v Láske.
Výsledok naplnenia tejto úlohy je,
že Človek žije v toku Času Lásku.


To je to, čo každý podvedome hľadá… kým nepochopí, že tok Času nie je minulosť, ani budúcnosť. Že jediný priestor na Lásku je Prítomnosť. Tu a Teraz treba konať, ak chceme mať výsledky. Tu a teraz treba žiť v Láske. Nie potom a ani nie, že – ja som už lásku zažil. Nezažil, ak ju už necítiš. Kto ju zažil, má ju už Navždy.

Reinkarnácia je stelesnenie duše, následné stelesnenie duše… my sme prišli sem odniekiaľ a rovnako odtiaľ pôjdeme ďalej. To je skúsenosť, ktorú treba prežiť, aby dalo vstúpiť do ďalšej úrovne svojho rozvoja. Sme tu, aby sme svojou skúsenosťou a snahou o Harmóniu a Lásku obohatili náš ROD. Náš ľudský ROD.

Žijeme Vedome


Sledujte
https://zijemevedome.sk/category/z-hlbin-poznania/poznania-z-minulosti/
aby vám nič neuniklo.


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.