Hranica medzi Ruskom a USA je vzdialená len 4,02 km

Views: 28

Ak žijete v Amerike a myslíte si, že Rusko je na opačnom konci sveta, prekvapí vás, že je ten opačný koniec sveta je vzdialený asi 88 km. Presnejšie – nachádza sa v Beringovej tiesňave. Vo vodnom prielive medzi Aljaškou a Ruskom, známym ako Beringova úžina, alebo Beringov prieplav, sa však nachádzajú dva malé ostrovy známe ako Veľký Diomede a Malý Diomede. Zaujímavé je, že Veľký Diomede vlastní Rusko, zatiaľ čo Malý Diomede je americký. Vodný úsek medzi týmito dvoma ostrovmi je široký len 4,02 km a počas zimy vlastne mrzne, takže po tomto sezónnom morskom ľade môžete technicky prejsť pešo zo Spojených štátov do Ruska.

Ešte stále má niekto dojem, že Rusko a Amerika sú na opačných stranách Zeme?
Poďme sa Beringov Prieliv pozrieť detailnejšie.

Beringov prieliv medzi Áziou a Amerikou

Prieliv hraničí na severe s Čukotským morom, ktoré je súčasťou Severného ľadového oceánu; na juhu – s Beringovým morom, ktoré je súčasťou Tichého oceánu. Priemerná hĺbka sa pohybuje od 30 do 50 metrov.

Beringov prieliv na mape sveta

Impozantná je geografická poloha Beringovho prielivu a jeho dĺžka, ktorá spája západnú a východnú pologuľu. Nemenej zaujímavé však je, ako úžina vznikla a hlavne, prečo sa tak volá? Aby ste to zistili, musíte sa pozrieť do histórie.

Zaujímavý fakt:
Od konca 19. storočia vedci predkladali návrhy na výstavbu mosta cez Beringovu úžinu alebo podzemného tunela, ktorý by spojil Čukotský polostrov a Aljašku.

PODZEMNÝ MOST
Na mieste Beringovho prielivu počas poslednej etapy doby ľadovej vznikol pozemný most (Beringova šija), ktorý sa tiahol v dĺžke asi 1600 km od severu na juh. Bolo to spôsobené tým, že počas pleistocénnej doby ľadovej sa v ľadovcoch Arktídy nahromadilo veľké množstvo vody, čo viedlo k poklesu hladiny mora a objaveniu sa pevniny na šelfe. V priebehu tisícok rokov sa zvýšilo morské dno mnohých medziľadových plytkých morí, vrátane Beringovho prielivu, Čukotského mora na severe a Beringovho mora na juhu. Po skončení posledného cyklu doby ľadovej, keď sa ľadovce začali topiť, hladina mora stúpla a pevninský most sa ponoril pod vodu. Na mieste pevninského mosta tak vznikla úžina a cesta z Ázie do Ameriky bola uzavretá.

Ľudia (paleoindiáni) a zvieratá migrovali z Ázie do Severnej Ameriky cez Beringovu šiju asi pred 25 000 rokmi a založili osady spočiatku v Beringii a potom osídlili americké kontinenty. Moderné územie Beringie zahŕňa Beringovu úžinu, Čukotské more, Beringovo more, Čukčský a Kamčatský polostrov, ako aj Aljašku.ZDROJ: Objavené v útrobách internetu.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.