Tajomstvo Matriošky.

V posledných rokoch je Matrioška známa predovšetkým ako suvenír. Táto drevená bábika je však oveľa viac než len turistickým artiklom, alebo hračkou pre deti…

Ruská Matrioška je prastarý slovanský symbol mnohomernosti človeka a Vesmíru. Matrioška, rovnako tak, ako napríklad slovanské písmo Bukvica, boli zostavené našimi praslovanskými predkami ako dokonalý systém vzdelávania a pochopenia fungovania ľudského tela.

Slovo Matrioška pochádza zo slova „matka – maťuška“. Figúrka stelesňuje matku veľkej rodiny, ktorá je symbolom plodnosti a materstva. Figúrka jedna v druhej symbolizuje aj obraz rodu, niekoľkých generácií potomkov a predkov. Stelesňuje ľudskú integritu – celistvosť. Jej pozitívne a veselé stvárnenie prináša do domu harmóniu a pohodlie. Zároveň symbolizuje človeka ako multidimensionálnu bytosť, rovnako ako multidimensionálny vesmír. Je symbolom jednoty aj rozmanitosti sveta. Ten je síce jeden, ale skladá sa z mnohých vrstiev. Je symbolom vzájomného vzťahu mikrokozmu a makrokozmu.

Sedem tiel Matriošky:

1. Fyzické telo, Javje telo
Živel – Krajina
Zdravie fyzického tela sa odvíja od stravy. Sama príroda nám ponúka svoje dary, ktoré rastú v lesoch, na poliach a lúkach. Podľa védickej tradície je pre zdravie človeka a jeho dlhý život vhodná prirodzená strava, ktorá vyrástla na slnku.

2. Éterické telo, Žarje telo
Živel – Oheň
Toto telo svieti všetkými farbami a mení svoju podobu podľa toho, aké priania a ciele človek má.

3. Telo astrálne, Navje telo
Živel – Voda
Potravou astrálneho tela sú znalosti, informácie a múdrosti. Jeho obnova prebieha v spánku.

4. Mentálne telo, Klubje telo
Živel – Vzduch
Telo rozumu, intelektu a intuície. Má striebornú farbu a nesie životný cieľ, plán duše.

5. Telo intelektu, Kolobje telo
Živel – Slnko.
Má zlatú farbu. Je živené slnečným svetlom.

6. Telo duše, Divje telo
Živel – Hviezdy.
Telo je živené hviezdnymi lúčmi. Spája nás s našou hviezdnou rodinou. Najlepšie sa mu darí pod hviezdnym nebom.

7. Telo dobra a lásky. Svetje telo
Absolútno. Svet Ra.
Telo vyživuje energia Lásky a Vďačnosti. Pomoc druhým bytostiam, prírode, pokora.

Originálna Matrioška je len tá, ktorá má 7 tiel.ZDROJ: Objavené v útrobách internetu

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.