Čo je Slovanstvo?

Views: 37

Čo je Slovanstvo ? Čo s ním v posledných storočiach  parazitickí agresori robili ?! Všetkými možnými spôsobmi sa pokúšali vymazať minulosť našich veľkých Predkov, našich rodičov. Pokúšali sa vymazať nás a naše Duše. Napriek všetkým technológiám a všetkému úsiliu tých, ktorí ovládli Ľudský ROD, napriek všetkej ich zlobe, napriek všetkým ich špinavým činom…, prepáčte že tak hovorím, ale týmto treba začať, napriek tomu sa Slovanstvo prebudilo. Ono vždy bolo, je a vždy bude .

Slovania nie sú národ. Slovjanin (Slovan), to je Znanie (Poznanie). Sú to Poznania, ktoré prúdia v našich génoch, ktoré sú v našich Dušiach, v našom Živote. Medzi Slovanmi a Árijcami nie je žiadny rozdiel, pretože Árijec je Slovan. Árijec, to je pozemšťan. AR – zem. Slavjanin – Sláviaci Jan a Jin. Sláviaci Jan-Jin. Slovania sú tí, ktorí pochopili obraz a podobu našich rodičov a RODu Najvyššieho (Všemohúceho). Tí, ktorí nesú tieto poznania, tento obraz, túto harmóniu vo svojom vnútri a tí, ktorí udržiavajú a vytvárajú skutočné harmonické reality a svety.
Toto robia Slovania.

Preto som rád, že sa parazitom, týmto špinavcom nepodarilo zničiť Slovanov na našej Zemi, pretože ak by zničili Slovanov, tak by potom vyrabovali a zničili celú Zem, všetko živé. Našou úlohou bolo žiť tu, brániť a neodovzdať našu Zem, našu realitu, náš priestor žiadnym parazitom, ktorí sú proti Bohu a ktorí sú nepriateľmi ľudského rodu.

Začína veľká vec, veľké oživenie nás samotných, keď sa vymaňujeme z tejto neslovody, z tohto väzenia. Väzenie je v našom Vedomí. Keď ničíme, búrame toto väzenie svetla Poznaním. A vtedy všetka naša Rodová Moc, naše možnosti v nás oživujú (obnovujú) Človeka. Ľudí a Človeka. Prinavracajú nám Ľubov Dobro Istinu – Ľu-D-I (Ľubov Dobro Istina) a zapájajú (aktivujú) naše Božské Čelo, obraz a podobu celého nášho Vesmíru pre Tvorenie všetkého.

Chcel by som vám povedať niekoľko slov o tom, čo vlastne paraziti vždy robili! Oni vždy všetko krivili. Prišli a učili sa všetky naše mocné božské veci. Začali si ich privlastňovať, prekrúcať, klamať, zrkadliť. Tieto zrkadlové odrazy napĺňali nie KONštruciou, ale deštrukciou. KONštrukcia je štruktúra KÓNu, RODu Najvyššieho (Všemohúceho). Deštrukcia je štruktúra pekelných demiurgov, tí tvorili všetko bez lásky. V ich vedomí sa preto všetko má iba ničiť. Úlohou nás, Tvorivých Slovanov je nedopustiť ničenie. Treba sa zaoberať Tvorením a nedopustiť, aby do našej harmónie a nášho Tvorenia vstúpilo niečo špinavé, chybné. Nedovoliť, aby to harmonické Tvorenie bolo ničené. Ale ak nepriateľ začne podľa Védických pravidiel zasahovať do vás, do vášho života, do života vašich blízkych, rodiny, do života vášho domova, do života vašej vlasti a do vašej viery, to znamená do znalostí, znalostí Predkov, teda RODu Najvyššieho, potom ste samozrejme povinní podľa starých Véd ukázať, čo je Dobro a čo sú to „palice“ dobra. Ste povinní ochrániť svoj domov, ochrániť ho vo všetkých sférach. Nie len po fyziologickej a vojenskej stránke, ale  aj po ideologickej stránke. Po stránke Poznania, Mravnosti a Spravodlivosti.

Meč je zbraň, zbraň najmocnejšia, ktorú sme historicky mali my Slovania. Budeme ju mať v rukách všetci a tým mečom je Pravda a Obnovenie (Oživenie) spravodlivosti. A toto je skutočná Moc. Pravda a Obnovenie Spravodlivosti.

Tejto moci sa boja všetci paraziti. Avšak táto Moc, táto Sila ide len tam, funguje len tam, kde je Viera. Kde je Vedanie RA. Kde je predovšetkým Viera vo svojich rodičov, svojich Predkov, vo svoje deti, svojich potomkov. Viera vo svoj ROD. Pretože my sa rodíme, rodia sa nám deti a deti sú naši znovu narodení predkovia, ktorí sem už prichádzajú. Pretože toto je cyklus nášho RODu, kde žijeme a nenecháme našu Zem zahynúť.

His Majesty Alexander

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.