KTO SI ?

My nevieme kto sme. Kto naozaj sme. Sme totiž plne stotožnení s našimi egoistickými myšlienkami, názormi, strachmi, vlastnosťami vyformovanými práve životom, aký žijeme. Nadiktovaným životom. Kto diktuje, to potrebujete odhaliť vy sami.

Sme odrezaní od našej skutočnej povahy, od nášho Vyššieho Ja, od našej Podstaty, ktorá sem prišla… Neustále sa snažíme niekde zaradiť, k niekomu patriť, čo zároveň znamená od ostatných sa oddeliť. Pochopili ste, čo ste práve prečítali?
Neustále sa snažíme niekde zaradiť,
k niekomu patriť, čo zároveň znamená
od ostatných sa oddeliť.
Svetonázorom, náboženstvom, politickou orientáciou, rasou, sexuálnou orientáciou dnes tak hrubo prezentovanou. Toto delenie sa, nás ničí. Posilňuje našu identifikáciu s egom.

Všetci dnes hovoria o spájaní sa
 a v skutočnosti sa delia.

Rozdelení sa delia ešte viac. A potom sa spájajú len preto, aby dosiahli akýsi spoločný cieľ. No KTO URČUJE CIEĽ ? Vy? Alebo konkrétne Ty? Nie. Len sa pridáš, lebo si myslíš, že budeš mať z toho osoh. A prehliadaš, že sa spájaš s niekým, kto sa oddelil od Podstaty.

A čo Tvoja rodina? Čo Tvoj Rod? Myslíš aj na svoj Rod? A myslíš pri tom falošnom identifikovaní sa a následnom spájaní, aj na svoj Národ? Lebo toto je naša prirodzená a pravdivá príslušnosť. Národ, Rod, Rodina a Ty. Alebo to vezmi rovno od seba: Ty – Tvoja Rodina – Tvoj Rod a Tvoj Národ. Tak je to najsprávnejšie.

Mysli na seba, na svoju Rodinu a uvedomuj si, z akého Rodu pochádza Tvoja rodina. A k akému Národu patríš. Lebo tam je Tvoja Sila, tam je Tvoja genetika, tam je Tvoj pôvod.
Bez tejto príslušnosti by si nežil.
To mi môžeš veriť.

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.