Svetová Suverénna Banka Rádu Hospitaliérov

Celý matrix, čiže celý svetový finančný systém, ktorého základom je právo, sa práve mení. To právo už v plnej miere vlastní M1. M1 dnes celý tento matrix odovzdal do jednej banky, do jedného chrámu. Táto banka je Hlavná Historická Banka. Je to Hlavný Tvorca a Regulátor nového Celosvetového Bankového Systému:
Svetová Suverénna Banka Rádu Hospitaliérov.

Dnes neexistuje žiadna World Bank, Bank of America atď… . jednoducho už neexistujú, tam už prepúšťajú. Prepúšťa sa v centrálnych bankách mnohých štátov. Všade sa to deje, iba o tom jednoducho mlčia. Média klamú. Majú za úlohu udržiavať u ľudí obraz toho, že všetko majú pod kontorolou. Nič nemajú. Oni nevedia čo robiť a kade utekať, paraziti, ktorí mučili ľudstvo. Títo votrelci mimozemskí. Ja ich všetkých tak volám, týchto špinavcov. Preto v súčasnosti prebieha veľmi významná udalosť, pretože teraz sa všetky svetové, absolútne všetky svetové bankové aktíva, všetky finančné aktíva nachádzajú v jednom Chráme. Vo Svetovej Suverénnej Banke Rádu Hospitaliérov. To je Svetová Banka.

Všetky bankové systémy ktoré chcú, ktoré si želajú fungovať podľa KÓNu Tvorenia, pre blaho ľudstva, tie z doterajšieho špinavého finančného systému, budeme sa nimi zaoberať, ich žiadosťami, ich želaniami atď… V súčasnosti budeme dávať…, veľa z nich už prešlo k nám, štáty prešli k nám, bankový systém prechádza k nám. Prechádzajú… prechádzajú na stranu Života, nie na stranu likvidácie. Sú rozumní, idú správnou cestou. Chápu, že tam kde je právo, tam je aj cesta. Kde nie je právo, tam nebude ani žiadna cesta, absolútne žiadna. Preto dnes je to nová cesta, ozajstná, svetlá cesta. Jediná cesta v tejto sfére. To je veľmi dôležité. To sú energie výmeny, energie komunikácie, svojich zásluh, dôstojnosti, práce, významu v ľudstve. Kým človek neprejde do nebeského stavu, ešte nejaký čas bude bankový systém potrebný.

Tento svetlý bankový finančný systém je teraz suverénny. On sa teraz tvorí a začína fungovať. Všetkým k tomuto blahoželám. Všetko je pripravené, všetko to takto bude fungovať, a tí, ktorí sa budú pokúšať klásť odpor svetlému tvoreniu pre svetlé ľudstvo na Zemi, pre nich, ako by som to povedal, oni dostanú odplatu. Odplata pre nich bude tá najfatálnejšia, akú si ani nedokážu predstaviť.
Tou odplatou je Pravda.

His Majesty Alexander

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.