Rád – Svetlo – vždy zachraňujúce ľudstvo.

Views: 6

Situácia na Zemi a s ľudstvom je veľmi vážna.

Nie je to len o vyvedení ľudstva z krízy, ako by sa zdalo. Bude ju treba naďalej sledovať, kontrolovať, aby sme uviedli ľudstvo do Života, do KÓNu Tvorenia. Z tohto stavu Smerdov, stavu poopičených obrazov, do ktorých bolo ľudstvo nahnané, do tej deštruktívnej bezduchej prázdnoty, ktorá si uzurpovala moc na Zemi.

Teraz vám poviem veľmi dôležité frázy.
Ruskojazyční ľudia tieto frázy pochopia hneď. Tí ľudia, ktorí hovoria inými nárečiami, tí sa pomocou tlmočníka tiež dopracujú k tomu významu. Ak chcú.

RÁD
Čo znamená Svätý Suverénny Rád Hospitalierov Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho? Toto slovo – slovo Rád, to je sakrálne slovo. Znamená to – a Rád vždy znamenal – Svetlo. To jest, je to Kríž, Svetlom Uvitý Kríž, ktorý formuje Tórus života. Svetlý Tórus, čiže svietidlo. Toto znamená Rád. Svätý Rád, to je Svetlom Uvitý. 

VAN
Už som vám to neraz hovoril, to je Védajúci Boha Nebeského. Vodca!

RUS
RUS, to je RAzumom Riadená Bytosť (Разумом Управляемая Сущность). Je to Vojak SURAJ Zeme. Ako je to povedané vo Védach, pamätáte sa?  „Ja som Perún Hromovládca, Svarogov Syn, SURAJ Zeme, prišiel som k vám“. SUR. Odtiaľto je meno rieky Sura. Odtiaľto, ako je u amerických židov systém HAARP, v Rusku, v Sovietskom Zväze bol systém SURA.

SALIM
Aj to som už veľakrát vysvetľoval. SALIM, Boh Západu Slnka. Vysvetľuje sa to napríklad takto: Keď si Rytier uvedomí kto je, vojde do tohto energo – informačného nebeského agregátu, a hovorí: „Ja som Rád, to jest Svetlo. Svetlom Uvitý. Ja som VAN – RUS – SALIM TAU“. 

A toto znamená Rád. Teraz som to odhalil celému ľudstvu, aby celé ľudstvo chápalo, čo je dominantná Sila na Zemi, ktorá vždy ľudstvo zachraňovala počas všetkých katastrof, počas všetkých pozemských resetov. Táto Sila vždy zachraňovala človeka, ľudstvo. Táto Sila – RÁD, je ochranca ľudí. To je Rád Alexandra.

ARLEG SANDR, VEDIACI ARLEG. To nie je meno. Len teraz sa to stalo menom. Doteraz to bolo VEDIACI ARLEG. Sú ARLEGOVIA, a ARLEG SANDR je VEDIACI ARLEG. To je sanskrit.


His Majesty Alexander


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.