Čo nám vedci nepovedali o štvrtom skupenstve Vody

Views: 34

Záhadná „supervoda“ H3O2: Čo nám vedci doteraz nepovedali o „štvrtom skupenstve“ vody?

Toto je prelomová informácia zásadná pre naše zdravie.

Sústavne a systematicky sa snažíme čeliť mystifikácii mediálneho mainstreamu, že na uchovanie zdravia musíme prehĺtať kilá liekov-jedov produkovaných farmaceutickým priemyslom. Naším zámerom je nadviazať nitky na zámerne „zabudnuté“ tisícročné skúsenosti predchádzajúcich generácií, ktoré vedeli:
Najlepšie lieky bývajú často tie najjednoduchšie a zdanlivo obyčajné veci.
Jednou z nich je práve voda. Teraz sa v zahraničnom mediálnom svete objavili zásadné, popravde zázračné vedecké informácie. 

Ako informuje Dr. Joseph Mercola, Dr. Gerald Pollack so svojím tímom vedcov na Washingtonskej univerzite objavili, že voda (nielen) v ľudskom tele funguje v „štvrtom skupenstve“. Existencia tohto doposiaľ neskúmaného, aj keď pozoruhodne bežného skupenstva vody vysvetľuje množstvo doteraz záhadných fyzikálnych javov. Predovšetkým
má však zásadné dôsledky pre ľudské zdravie: je to skutočná „živá voda“.

Prevratný objav: Štvrté skupenstvo vody

Voda je zjavne jedným z najdôležitejších faktorov pre naše zdravie – zvlášť, keď si uvedomíme, že naše telo vlastne z drvivej väčšiny tvoria molekuly vody. Voda je často tou najviac podceňovanou veličinou v rovnici optimálneho zdravia.  Kniha Geralda Pollacka Štvrté skupenstvo vody sa číta ako detektívka a súčasne je veľmi
zrozumiteľná aj pre laikov.  Autor v nej jasne vysvetľuje svoju teóriu štvrtého skupenstva vody, čo je vec vskutku
prelomová. Stručne povedané, štvrté skupenstvo je živá voda. V anglicky hovoriacom prostredí sa označuje ako EZ voda, čo je skratka výrazu „exclusion zone“ (zóna exklúzie), ktorá je, zjednodušene povedané, pozoruhodná tým, že má negatívny elektrický náboj, vďaka ktorému dokáže uchovávať energiu – podobne ako batéria – a túto energiu opäť uvoľňovať.
Dôvod, prečo sa štvrté skupenstvo nazýva „exclusion zone“ (zóna exklúzie), čiže EZ, spočíva v zistení Dr. Pollacka a jeho tímu, že toto štvrté skupenstvo vytláča von, mimo seba, ostatné molekuly, dokonca aj tie malé. Prekvapivé je, že EZ voda sa v prírode vyskytuje celkom hojne – dokonca aj vo väčšine našich buniek.
Dr. Pollack skúmal mnoho rokov ľudské svaly a spôsob, ako pracujú. Pripadalo mu čudné, že najbežnejšie predstavy o svalovej kontrakcii vôbec nepočítajú s vodou, aj keď naše svalové tkanivo obsahuje 99 % vodných molekúl. Ako sa dá toto ignorovať? A ako by sa sval mohol zmršťovať bez toho, aby sa na tomto procese nejakým spôsobom podieľala voda? Práve tieto otázky nasmerovali jeho ďalšie skúmanie vody.

Vieme o vode všetko?

Dr. Pollack cituje svoje výskumy aj ďalších priekopníkov v tejto oblasti bádania a hovorí, že voda v ľudských bunkách nie je obyčajná voda, ale čosi oveľa viac štruktúrované a organizované. 

„Začal som uvažovať o vode v kontexte biológia – keď je voda v bunkách usporiadaná a štruktúrovaná, nie objemová ako obyčajná, bežná voda, ako sa domnieva väčšina biochemikov a bunkových inžinierov, potom je to skutočne niečo nesmierne dôležité,“ hovorí Dr. Pollack. V svojej knihe tiež rozoberá niektoré dôležité vlastnosti vody, z ktorých mnohým vlastne vôbec nerozumieme. Ako napríklad prebieha vyparovanie? Prečo kanvica na čaj
píska? 

Aj keď konvenčná „vedecká múdrosť“ káže, že ľad vzniká pri nula stupňoch Celzia, experimenty ukazujú, že v skutočnosti môže voda mrznúť pri rôznych teplotách od nuly až po mínus päťdesiat stupňov Celzia. Voda totiž v skutočnosti nemá stabilný bod mrazu! Iné experimenty zase ukazujú, že sto stupňov Celzia tiež nemusí vždy znamenať bod varu vody. Ale to nie je zďaleka najpodivnejšia vlastnosť vody.

Toto by voda robiť nemala.
„Britský vedec Martin Chaplin zhrnul poznatky z webových stránok, na ktorých sa uvádzajú najrôznejšie anomálie týkajúce sa vody,“ hovorí ďalej Dr. Pollack. „Takéto veci by nemali existovať, podľa toho, čo o vode vieme… Čím viac anomálií nachádzame, tým viac si začíname myslieť, že o vode nevieme niečo úplne zásadné. A na to sa práve snažím prísť. V našom laboratóriu na Washingtonskej univerzite som za uplynulých desať rokov urobil veľa pokusov. Tie jasne dokazujú existenciu ďalšieho skupenstva vody.“
Dôvod, prečo sa štvrté skupenstvo nazýva „exclusion zone“ (zóna exklúzie), čiže EZ, spočíva v zistení Dr. Pollacka a jeho tímu, že toto štvrté skupenstvo vytláča von, mimo seba, ostatné molekuly, dokonca aj tie malé. Prekvapivé je, že EZ voda sa v prírode vyskytuje celkom hojne – dokonca aj vo väčšine našich buniek. Aj medzibunkové tkanivá sú vyplnené práve touto vodou.

Úplne iná voda

Ďalšie zásadné rozdiely medzi „obyčajnou“ a EZ vodou sa týkajú jej štruktúry. Bežná voda z vodovodného kohútika je H2O, ale táto štvrtá fáza nie je H2O – je to totiž H3O2. Je zároveň oveľa viskóznejšia, oveľa usporiadanejšia a zásaditejšia než bežná voda, dokonca aj jej optické vlastnosti sú odlišné. Refrakčný index EZ vody je približne o 10 % vyšší ako v prípade obyčajnej vody. Jej hustota je tiež asi o 10 % vyššia, okrem toho má negatívny náboj
(negatívny elektrický potenciál).

Tieto zistenia môžu byť odpoveďou na otázku, prečo majú bunky ľudského tela negatívny náboj. Aj keď sa bežne tvrdí, že tento negatívny náboj nejako súvisí s membránami a iónovými kanálmi, Dr. Pollack hovorí o tom, že jeho experimenty viedli k záveru, že rovnaký záporný náboj má aj samotný gélovitý obsah buniek, ktorý žiadnu membránu neobsahuje.  Dodáva:
„Som presvedčený, že tento záporný potenciál dodáva bunkám voda, pretože EZ voda má negatívny náboj. To isté platí o géli – EZ voda dodáva gélu negatívny náboj. Myslím si, že bunky sú negatívne nabité preto, že voda v nich je prevažne EZ voda, nie neutrálna H2O.“

„Prechodové skupenstvo“: Voda, v ktorej je svetlo

Jedno z najväčších prekvapení je, že kľúčovou ingredienciou potrebnou na vytvorenie EZ vody je svetlo, to znamená elektromagnetická energia, či už v podobe viditeľného svetla, alebo ultrafialových (UV) či infračervených vlnových dĺžok v rozsahu približne tri mikrometre, ktoré je všade okolo nás. 
EZ voda môže vznikať na akomkoľvek hydrolipickom či hydrofilnom povrchu, keď je k dispozícii infračervené svetlo. Infračervené svetlo ukladá jednu vrstvu EZ vody na druhú, a tak môže poskladať milióny molekulárnych vrstiev. Takto to prebieha v prírode. Ľad napríklad nevzniká z obyčajnej H2O – najprv vznikne EZ voda a až z nej ľad. A keď ľad rozpustíte, najprv vznikne EZ voda a až potom obyčajná voda. EZ voda je teda akousi prechodovou fázou. 
„Roztopené ľadovce sú dokonalý spôsob získavania EZ vody. A veľa ľudí vie, že táto voda je skutočne vynikajúca pre zdravie,“ dodáva Dr. Pollack.

Fyzikálne merateľná posvätnosť.

Testovaním vzoriek vody pomocou spektrometra pre UV a viditeľnú oblasť, ktorý meria absorpciu svetla pri rôznych vlnových dĺžkach, Dr. Pollack zistil, že v oblasti 270 nanometrov, tesne za hranicou viditeľného rozsahu, EZ voda skutočne absorbuje svetlo. Čím viac svetla voda absorbuje, tým viac EZ vody sa vo vzorke nachádza. Zdá sa tiež, že EZ voda je pomerne stabilná. To znamená, že dokáže udržať štruktúru, dokonca aj keď ju nejaký čas
necháte len tak.

Dr. Pollack meral vzorky vody z rieky Gangy a z Lúrd, pričom tieto vzorky vykazovali časté „špičky“ v oblasti 270 nanometrov, čo naznačuje, že tieto „posvätné vody“ majú vysoký obsah EZ vody.  Podľa Dr. Pollacka existujú presvedčivé dôkazy, že EZ voda môže skutočne zachrániť život alebo pomôcť udržať jeho kvalitu.
Prečo nám robia dobre sauna a slniečko?
Zahrievaním vlastne vode dodávate infračervenú energiu. Dr. Pollack zistil, že keď pôsobíte na prostredie obsahujúce vodu infračervenými vlnami, EZ voda pribúda. Dôsledky tohto objavu sú úplne zásadné – predstavte si napríklad, ako vášmu zdraviu prospeje posedenie v infračervenej saune! Dôvodom, prečo sa po infračervenej saune cítite tak dobre, je okrem iného práve skutočnosť, že vašimi bunkami prestúpilo infračervené žiarenie, ktoré vytvára a ukladá EZ vodu. To isté platí pre svetelnú terapiu, čas strávený na slniečku a laserovú terapiu. 
„Existujú rôzne druhy svetelných terapií, ktoré používajú rôzne vlnové dĺžky. Zistili sme, že všetky vlnové dĺžky svetla – a niektoré obzvlášť –, dokonca aj chabé svetlo, vytvárajú EZ vodu. Keď je EZ voda životne dôležitá pre zdravie našich buniek, čo je podľa môjho názoru jasné, tieto terapie majú jasný fyzikálno-chemický základ,“ vysvetľuje Dr. Pollack.

Biologické záhady objasnené

EZ voda konečne objasňuje rôzne biologické záhady. Dr. Pollack napríklad opisuje ďalšie fantastické zistenie, ktoré nám umožňuje lepšie pochopiť, prečo niečo také jednoduché ako vystavenie tela slnečným lúčom môže prospievať nášmu zdraviu: 
„Zistili sme, že keď umiestnime jednoduchú trubičku, napríklad steblo, vyrobenú z hydrofilného materiálu do vody […] voda začne v trubičke prúdiť vysokou rýchlosťou. K tomu dochádza úplne spontánne. Ale nemalo by sa to diať spontánne! Všeobecne vžitá predstava je, že keď chcete preliať nejakú tekutinu cez rúru alebo rúrku, musíte to urobiť pod tlakom. Tu však žiadny tlak nie je. Žiadny rozdiel v tlaku na vstupe a výstupe. Napriek tomu tekutina spontánne prúdi a udržiava sa v pohybe. Nedávno sme zistili, že keď ešte pridáme svetlo, prúdenie je rýchlejšie. To znamená, že svetlo má špeciálny účinok, najmä ultrafialové svetlo, ale ostatné vlnové dĺžky tiež. Domnievame sa, že tu pôsobia ,zóny exklúzie‘ (EZ) – vo vnútri trubičky je maličký prstenec zóny exklúzie a vo vnútri tohto prstenca je oblasť plná
protónov… Zdá sa, že zóna exklúzie a tlak týchto protónov poháňajú prúd.“

A teraz aplikujme tieto mechanizmy na ľudské telo. Naše kapiláry neustále dostávajú žiarivú energiu z vonkajšieho prostredia. Energia prichádza aj z vnútorného prostredia tela, pretože metabolické procesy neustále generujú teplo, čiže infračervené vlnenie. Takže otázka znie: Je možné, že prúdenie krvi v kapilárach automaticky podporuje vystavovanie tela svetlu? Zdá sa, že to tak naozaj je…

„Toto je veľmi dôležité, pretože kapiláry sú veľká záhada,“ hovorí Dr. Pollack. „Sú príliš malé. Niektoré kapiláry majú menší priemer, ako je veľkosť červených krviniek, ktoré cez kapiláry prechádzajú. Žiadny inžinier by nikdy nepoužil rúrku, ktorá je menšia ako materiál, ktorý má cez túto rúrku prechádzať. Ale príroda to evidentne urobila… To však znamená, že sa tu musí prekonávať veľký odpor. Potrebujete niečo, čo červené krvinky cez kapiláry pretlačí […] jedna možnosť je, že prúd v kapilárach poháňa táto žiarivá energia… Začíname to overovať pokusmi… Je možné, že ľudskému kardiovaskulárnemu systému pomáha žiarivá energia, rovnako ako sa to deje v trubičkách vo vode.“

Viac kyslíka

EZ voda v našom tele je potom zásadná aj pre hyperbarickú medicínu, ktorej sa darí hojiť zranenia. V tomto prípade sú tkanivá vystavené kyslíku pod tlakom. 
„Výsledky sa dostavujú. Domnievame sa, že rozumieme mechanizmu, prečo je hyperbarický kyslík taký efektívny pri hojení zranení… EZ voda má vyššiu hustotu ako voda z vodovodného kohútika. Keď vezmete H2O a vystavíte ju tlaku, mali by ste získať H3O2, pretože štruktúra EZ je hustejšia než H2O. Vyskúšali sme to experimentálne a zistili sme, že
je to naozaj tak – keď vystavíte H2O tlaku, dostanete H3O2.“
To isté platí aj pre kyslík. EZ má viac kyslíka než H2O a naopak – keď zvýšite obsah kyslíka, dostanete viac EZ vody. Hyperbarická liečba teda vytvára EZ vodu v ľudskom tele, najmä v poškodených oblastiach, kde ju telo najviac potrebuje.

Stačí poriadne zamiešať

Dr. Pollack zistil, že keď v pohári vody vyvoláte vírivý pohyb, inak povedané – privediete do nej viac energie, zvýšite množstvo EZ. Podľa tohto bádateľa môže akákoľvek energia vložená do vody vytvoriť EZ vodu alebo navýšiť jej množstvo. 
„Skúmali sme akustickú energiu, ktorá zrejme tiež vyvoláva určité zmeny vo vode. Zatiaľ nevieme s istotou aké. Vírenie privádza do vody ohromnú energiu. V Európe je v súčasnosti niekoľko skupín vedcov, ktorí tento fenomén študujú.“
Ako už bolo povedané, EZ voda je zásaditá a nesie negatívny elektrický náboj. Udržanie alkality a negatívneho náboja je, ako sa zdá, zásadne dôležité pre optimálny stav zdravia. Pitná voda sa dá optimalizovať mnohými spôsobmi, napríklad tým, že do nej privediete svetelnú energiu alebo fyzikálnu energiu danú vírením, čo sa dá ľahko realizovať pomocou magnetov. Obrátenie smeru víru po niekoľkých sekundách môže vytvoriť ešte viac energie. Je jasné, že ďalší výskum v tejto oblasti je nevyhnutný, dnes už však na niektorých otázkach výskumníci pracujú.

Prírodné zdroje zdravia: „supervoda“, pobyt v prírode a slnko.

Pokiaľ ide o prírodné zdroje EZ vody na pitie, ideálnym zdrojom je ľadovcová voda. Tá je však nanešťastie pre väčšinu ľudí nedostupná. Ďalším dobrým zdrojom je voda z hlbinných vrtov, napríklad voda z hlbokých prameňov – čím hlbšie, tým lepšie, pretože EZ voda vzniká pod tlakom. Prírodná pramenitá voda je ďalší skvelý zdroj „supervody“.  Okrem optimalizácie pitnej vody môžete tiež generovať vo svojom tele nadbytok elektrónov, teda podporiť negatívny náboj svojho tela tým, že sa uzemníte – čiže sa spojíte so zemou, ktorá má tiež negatívny náboj, a umožníte elektrónom (časticiam s negatívnym nábojom), aby cez chodidlá vstúpili do vášho tela. 

Ukazuje sa totiž, že uzemnenie má významné pozitívne účinky na ľudské zdravie. V istom zmysle sú naše bunky malými batériami, ktoré sa prirodzene dobíjajú, keď trávime čas v prírode, či už svieti slnko, alebo je zamračené. Chodiť naboso v prírode je obzvlášť prospešné – pretože sa priamo spájame so zemou a prijímame od nej negatívny náboj.ZDROJ: https://www.pracovnicisvetla.sk/co-nam-vedci-nepovedali-o-stvrtom-skupenstve-vody/

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.