Uspokojenie začína krokom do neznáma.

Views: 0

Nech už Človek túži po čomkoľvek, nech by chcel dokázať čokoľvek, bez reálnej činnosti sa nič nestane.
Nemôže.

Sny vedú Človeka k Rozhodnutiu ich dosiahnuť.
Ten, kto iba sníva, presníva celý svoj ľudský život.
No ten, KTO SA UŽ ROZHODOL, akonáhle urobí svoj prvý krok, VYDAL SA NA CESTU. Človeka, ktorý už na ceste je, už nezaujímajú správy o počasí, informácie o možných rizikách, názory blízkych plné obáv a strachu. To všetko ho skúšalo v štádiu rozhodovania sa. No keď tým prešiel a dokázal sa rozhodnúť, keď už JE NA CESTE k svojmu Cieľu, je mu jedno, aké bude počasie, lebo vie, že si poradí. Je mu jedno, aká prekážka sa mu postaví to cesty, to bude riešiť až v danej situácii. Je mu jedno, kto mu neverí, lebo už sa rozhodol a verí sám sebe, že to zvládne aj napriek tomu, že mu iní neveria. A každý krok vpred mu dáva USPOKOJENIE a POZNANIE, že je schopný kráčať k tomu, čo ho napĺňa.

A že samotná Cesta je zdrojom vždy novej a novej Sily,
to vie každý, kto už vykročil…S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.