Hodnota Života

Múdrosť, Láska a Život.
Máme tu ešte nejakú vyššiu hodnotu?

Ľudia sa naháňajú za peniazmi, za zlatom a diamantami, brúsia ich, aby mali brilianty, tavia zlato, aby bolo krajšie, aby sa dalo lepšie predať. Všade je túžba zarobiť. Na všetkom – zemi, na lese, na vode… A čo ďalej?

Človek tu má iné poslanie. Dostal Život, aby mohol získať Múdrosť a aby mohol zažiť Lásku. Lásku ku všetkému, čo má okolo seba. K tomu netreba veľa, len dobré srdce. Treba byť vľúdny, prívetivý, nápomocný dobrým ľuďom, treba prosiť o Múdrosť, smerovať k nej svoju Myseľ, používať v nej svoj Rozum, zdokonaľovať sa v nej, lebo Múdrosť je Cnosť.

Múdrosť nie je záležitosť šťastia. Hlúpi ľudia hodnotia múdrych a hovoria, že oni mali v živote iba šťastie… nevedia, že Múdrosť sa získava Vôľou. Vôľou byť múdry, vedieť byť múdry, konať múdro. To všetko je poctivá práca na sebe, na vlastnom živote, je to sebadisciplína, sebaovládanie, práca s Mysľou, skutky a dobročinnosť. Dobré činy. To je Múdrosť v praxi. To nie je zásluha šťastia.

Múdry vie, že sa musí ešte veľa naučiť. Dobrý človek vie, že s Láskou dosiahne všetko. Aby sa to všetko mohlo stať, je potrebné zachovávať líniu Života. Lebo to nie je iba náš Život. Je to Život tých, čo tu žili pred nami, tých čo nám v našej genetike zanechali skúsenosti vlastných životov. Je ich tam mnoho… státisíce a milióny životov rôznych ľudí, našich Predkov, ktorých ŽIVOU HODNOTOU sme teraz my.

Je našou základnou povinnosťou použiť našu Vôľu na vylepšenie hodnoty Života, ktorý pokračuje v nás. To nie je len tak… to nie je šťastie, že žijeme. To je Večnosť…


Žijeme Vedome

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.