Stručný náhľad do zásad rytierskeho života.

Nahliadnutie prvé – o zameraní úsilia.

*
Rytieri sú povinní dbať na svoje dobré mravy a chovanie,
či už na spoločenskej úrovni, alebo v bežnom živote.
Rytieri majú byť vzorom
a dôkazom toho je aj ich chovanie
a spôsob života
*
Rytier svojim spôsobom života,
vystupovaním a činmi koná Dobro pre spoločenstvo

a spoločnosť v krajine, kde pôsobí.
Je dobré, aby rytier robil to čo robiť vie,
keď to už z Božej milosti robí dobre.
*
Rytier sa pri každom jednom skutku pýta sám seba,
ako sa má za všetkých okolností chovať čo najčestnejšie.
Koná tak rád a rýchlo bez toho, aby čakal
na napomenutie, či povzbudenie od iných.
*
Rytier by mal svoje Srdce a Myseľ
zamerať skôr na získanie Cti, ktorá trvá naveky,
než na získanie zisku a koristi,
ktoré môže stratiť behom chvíle.
*
Keď rytier z Božej milosti podáva dobré výkony
a koná Dobré skutky, otvorene svojou prítomnosťou
vnáša Harmóniu do spoločenstva
a spoločnosti v krajine, kde pôsobí.
*
Rytier by nemal klesnúť na úroveň nenásytnosti
akejkoľvek podoby, či už v jedle, pití,

alebo hromadení majetku.
Nenásytnosť povzbudzuje ego a ambície.
Ego a ambície ničia Dobro a Harmóniu – Cieľ rytierskeho konania.
Rovnako ničia jeho dobré meno a česť.
*
Dobrí rytieri sa prejavujú v Dobrých a Veľkých činoch,
ktorým preukazujú svoje Srdce, zdravý Rozum
a správny postoj k spoločnosti.
*
Všetci tí, ktorí si chcú upevniť svoju dobrú povesť,
mali by sa sami udržiavať na takej úrovni,
aby sa mohli aj naďalej usilovať o také výkony a také činy,
ktoré ich utvrdzujú v tom, že sú dobrými rytiermi.
*
Rytieri si svojim vlastným úsilím vytvárajú dobrú povesť.
Takto znásobujú Dobro, ktoré sa v nich nachádza,
keď z vlastného inštinktu a Vôle k Dobru,
ktorú im Stvoriteľ dal, vedia, čo je správne
a vo svojom úsilí o dosiahnutie Dobra
a Harmónie v spoločnosti,
nešetria ani seba,
ani to, čo vlastnia.
*
Nikto z rytierov by sa nemal vzdávať
vykonávania Dobrých  Veľkých činov,
lebo aj keď už telo nemôže,
malo by nastúpiť Srdce,
zdravý Rozum
a Odhodlanie.
Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.