Stručný náhľad do zásad rytierskeho života.

Views: 0


Nahliadnutie druhé – o konaní Dobra.

*
Znalosti Rytierov sa zvyšujú konaním Dobra
pre blaho spoločnosti a dobré meno Rádu.
Podľa týchto skutkov ich spoznávajú
iní rytieri a ľudia v ich okolí.
Zvesti o dobrých a veľkých skutkoch Rytierov
sa mnohokrát šíria aj ďaleko po svete.
*
Rytier pozoruje svoje okolie, pátra a zisťuje,
kde je narušená Harmónia o ohrozené Dobro,
aby v správnom okamžiku zasiahol
a znásobil svoju česť.
*
Rytier túži pozorovať a zistiť, ako zachovať Harmóniu
v sebe, vo svojom okolí a v celej spoločnosti
sériou dobrých a veľkých činov,
ktoré sú mu dobrou náukou
o Vedomí ľudstva a harmónie Srdca a Rozumu,
čo povznáša a posilňuje jeho Ducha.
*
V súlade so svojimi prirodzenými dobrými vlastnosťami
dychtivo objavujú všetky spôsoby a možnosti
naučiť sa znova v novej situácii činiť Dobro
pre zachovanie dobrého mena a cti
svojej, aj celého Rádu.
*
V každom dobrom čine nachádza uspokojenie
a posilnenie svojho vzťahu so Stvoriteľom,
preto vie, že vďaka Jeho Milosti môže
nachádzať Múdrosť a Silu Ducha
v dobrých a veľkých činoch
pre blaho ľudstva.
*
Čím viac títo cnostní muži
vidia okolo seba a sami konajú statočné činy,
tým viac sa im zdá, že vzhľadom k vysokým nárokom,
ktoré od nich vyžaduje ich prirodzená ušľachtilosť,
ešte vykonali málo a že sú stále len na začiatku.
V dôsledku toho sú zdravo nespokojní so sebou,
keď počujú o ďalších a ďalších
dobrých a veľkých činoch iných ľudí,
že znova a znova chcú konať Dobro
a udržiavať Harmóniu v priestore, kde žijú.
A to im ku cti prispieva.
*
Keď sa Rytieri vďaka Božej Milosti
stanú svedkami vznešených činov,
vďačne prijímajú vlastné pokušenie
znova vykonať niečo dobré, veľké a vznešené.
To zvyšuje ich odhodlanie vyhľadávať príležitosti
k nových takýmto činnostiam,
aby uspokojili vlastnú česť
a zároveň dopomohli Svetu
k Tvoreniu Dobra.
*
Pozorujte kto panuje a ako panuje.
Dobrý pán zveľaďuje život na svojom území
a nehodný pán znižuje až na nulu
zdroje svojho územia. A keď už nemá zdroje,
nemôže si nikoho vydržiavať,
ani nikoho odmeňovať.
Treba zabrániť tomu,
kto predáva a ničí svoje zdroje,
lebo je nehodný a nerozumný.
Myseľ má temnú a také sú
aj jeho výsledky.
*
Rytieri v žiadnom prípade nesmú byť
zapletení do nečestných činov, ani nesmú
ohovárať a poškvrňovať česť niekoho iného,
ani hovoriť o nedostatkoch niekoho
za účelom poníženia, výsmechu,
či ujmy na cti.
*
Aj keď je pravda, že sa na niekoho berie väčší ohľad
a dostal väčšie ocenenie a úctu,
nesmieme si kvôli tomu menej vážiť druhých!
V každom, kto koná dobré skutky, je Dobro.
Je veľmi potrebné, aby práve Dobru bolo
umožnené pôsobiť a byť súčasťou
všetkých činností a skutkov.

*
Znalosti Rytierov sa zvyšujú konaním Dobra
pre blaho spoločnosti a dobré meno Rádu.
Podľa týchto skutkov ich spoznávajú
iní rytieri a ľudia v ich okolí.
Zvesti o dobrých a veľkých skutkoch Rytierov
sa mnohokrát šíria aj ďaleko po svete.
*
Rytier pozoruje svoje okolie, pátra a zisťuje,
kde je narušená Harmónia o ohrozené Dobro,
aby v správnom okamžiku zasiahol
a znásobil svoju česť.
*
Rytier túži pozorovať a zistiť, ako zachovať Harmóniu
v sebe, vo svojom okolí a v celej spoločnosti
sériou dobrých a veľkých činov,
ktoré sú mu dobrou náukou
o Vedomí ľudstva a harmónie Srdca a Rozumu,
čo povznáša a posilňuje jeho Ducha.
*
V súlade so svojimi prirodzenými dobrými vlastnosťami
dychtivo objavujú všetky spôsoby a možnosti
naučiť sa znova v novej situácii činiť Dobro
pre zachovanie dobrého mena a cti
svojej, aj celého Rádu.
*
V každom dobrom čine nachádza uspokojenie
a posilnenie svojho vzťahu so Stvoriteľom,
preto vie, že vďaka Jeho Milosti môže
nachádzať Múdrosť a Silu Ducha
v dobrých a veľkých činoch
pre blaho ľudstva.
*
Čím viac títo cnostní muži
vidia okolo seba a sami konajú statočné činy,
tým viac sa im zdá, že vzhľadom k vysokým nárokom,
ktoré od nich vyžaduje ich prirodzená ušľachtilosť,
ešte vykonali málo a že sú stále len na začiatku.
V dôsledku toho sú zdravo nespokojní so sebou,
keď počujú o ďalších a ďalších
dobrých a veľkých činoch iných ľudí,
že znova a znova chcú konať Dobro
a udržiavať Harmóniu v priestore, kde žijú.
A to im ku cti prispieva.
*
Keď sa Rytieri vďaka Božej Milosti
stanú svedkami vznešených činov,
vďačne prijímajú vlastné pokušenie
znova vykonať niečo dobré, veľké a vznešené.
To zvyšuje ich odhodlanie vyhľadávať príležitosti
k nových takýmto činnostiam,
aby uspokojili vlastnú česť
a zároveň dopomohli Svetu
k Tvoreniu Dobra.
*
Pozorujte kto panuje a ako panuje.
Dobrý pán zveľaďuje život na svojom území
a nehodný pán znižuje až na nulu
zdroje svojho územia. A keď už nemá zdroje,
nemôže si nikoho vydržiavať,
ani nikoho odmeňovať.
Treba zabrániť tomu,
kto predáva a ničí svoje zdroje,
lebo je nehodný a nerozumný.
Myseľ má temnú a také sú
aj jeho výsledky.
*
Rytieri v žiadnom prípade nesmú byť
zapletení do nečestných činov, ani nesmú
ohovárať a poškvrňovať česť niekoho iného,
ani hovoriť o nedostatkoch niekoho
za účelom poníženia, výsmechu,
či ujmy na cti.
*
Aj keď je pravda, že sa na niekoho berie väčší ohľad
a dostal väčšie ocenenie a úctu,
nesmieme si kvôli tomu menej vážiť druhých!
V každom, kto koná dobré skutky, je Dobro.
Je veľmi potrebné, aby práve Dobru bolo
umožnené pôsobiť a byť súčasťou
všetkých činností a skutkov.


*

TO JE NAŠA ÚLOHA.
Konanie Dobra
a Tvorenie a udržiavanie
Harmónie na Zemi.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.