Je to nová situácia

Línia života človeka na Zemi je pretkaná rôznymi vlnami vzrastu a poklesu ľudského vedomia. Sú známe mnohé osobnosti – rôzni svätí, jogini, proroci, mudrci, žreci, chránitelia múdrosti, ktorí zabezpečovali pozdvihnutie úrovne Vedomia ľudí na Zemi. Teraz však máme jedinečnú príležitosť prejsť touto cestou všetci spoločne. Celý svet dozrel k prebudeniu a uvedomeniu skutočných ľudských hodnôt. Ľudia na celom svete sa búria, vyjadrujú nesúhlas so starým systémom riadenia sveta, uvedomujú si, že Zem je naša domovina a to, čo nám Zem ponúka, patrí všetkým. Prirodzene sa žiada vytvorenie nového spravodlivého riadenia života ľudí na Zemi a upevňuje sa Viera, že to je možné.

Starý systém riadenia sa rúca. Jeho jednotlivé súčasti sa samé demontujú, lepšie povedané, demontujú sa navzájom. Dnes viac ako inokedy predtým, vidieť neschopnosť politického systému riadenia sveta, nemohúcnosť bankového systému reštartovať pohyb peňazí zákonným spôsobom, nemohúcnosť tzv. vládcov sveta zharmonizovať situáciu vo svete. Všetko vymenované stratilo dôveru, silu a vplyv. Navrhujú sa nové systémy riadenia, financovania a spolunažívania národov. Rastie ich vplyv, naberajú na Sile, získavajú si dôveru pozemšťanov a začínajú pôsobiť v celosvetovom meradle. Svet sa mení… a ľudia vstupujú do novej dimenzie nových možností spolužitia.

Je to nová situácia. Nové možnosti, z ktorých môžeme čerpať všetci spolu. Konať a tvoriť pre Dobro celku bude umožnené každému. A kto by chcel zas egoisticky a individuálne zbohatnúť na nevedomosti ostatných, nebude mu to dovolené. Všetci majú prístup ku všetkým informáciám už teraz. Každý môže čerpať a tvoriť…

Prajem všetkým, aby sa udržali v Harmónii a pokoji. Aby mysleli na celok a v ňom našli miesto pre seba. Doba, keď každý myslel iba na seba bez ohľadu na celok, je preč!


S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.