Postoj k životnej energii

Views: 0

Každý človek má určité množstvo životnej sily. Dalo by sa povedať, že každý z nás jej má zhruba rovnako. Pritom je každému jasné, že niektorí ľudia majú energie viac a iní menej. V čom to spočíva?

Rozdiel v tom ako sa cítime, či sme unavení, alebo plní sily, či sme zdraví, alebo chorí, či sme pozitívne, alebo negatívne naladení, spočíva v tom, ako zaobchádzame so svojou energiou. Všetko je otázkou využitia svojej vlastnej životnej Sily.

Bez energie človek ľahko podlieha záťaži, stresovej situácii, nechá sa ľahko manipulovať, nepociťuje také to bezdôvodné šťastie zo života, nemá žiadnu motiváciu. A ťažko si vytvára vlastný názor. Zvyčajne potrebuje na názor autoritu. Snaží sa autority kopírovať, vytvárať si svoje idoly a životné vzory. Nie je to tak dávno, čo nás to doslova učili a tvrdili, že je to správne… prečo asi?

Ak si chceme svoju životnú Silu udržať a využívať ju vo svoj vlastný prospech, musíme sa naučiť, ako ju ovládať. No hlavne by sme mali vedieť, kde ňou plytváme. Pozorujte sa. Všímajte si, kedy sa cítite plní energie a kedy ste bez energie. Nemám na mysli telesnú únavu. Byť bez energie znamená, že sa vám nič nechce, nie ste schopní sa rozhodnúť, máte zábrany konať.
Neviete konať.

Všímajte si, aké situácie vás unavujú, čo z vás doslova vysáva energiu a naopak, čo vás napĺňa, čo vám energiu dáva. Keď to pochopíte, začnete si pre energiu chodiť k činnostiam, ktoré vám ju dodávajú a budete sa vyhýbať tomu, čo z vás z energiu odčerpáva. Časom sa vzdáte zlozvykov, ktoré vás oslabujú a do svojich návykov si zavediete tie, ktoré vám robia dobre.

Na záver niekoľko príkladov, ktoré činnosti spotrebujú veľké množstvo vašej životnej energie:
– strach
– obavy
– hádky
– ohováranie
– sťažovanie si
– podozrievanie
– žiarlivosť
– život v stereotype
– vracanie sa do minulosti
– prehnané plánovanie budúcnosti
– dokazovanie vlastnej pravdy
– pocit krivdy
– pasívny životný štýl

Tieto činnosti človeka oslabujú. Je našou povinnosťou, pokiaľ chceme mať dostatok životnej Sily, aby sme sa týchto činností zbavili. Kedy, to už je na každom z vás… no ak to neurobíte…


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.