Je Najvyšší Čas zbaviť sa strachu.

Je najvyšší čas, aby sa všetci Slováci prebrali a ja aj touto cestou vyzývam, aby sa Slováci prestali báť. Báť sa prestanú vtedy, keď sa očistia. To znamená, keď vyčistia sami seba. Svoju minulosť. Ľudia žijú buď v minulosti, alebo v budúcnosti. Ak žijú v minulosti, znamená to, že nevedia ako majú pracovať s myšlienkou, ktorá ich atakuje. A dajme tomu, že tá myšlienka nie je svetlá, ale že je toho druhého obrazu. Potom sa trápia… ako bude… z toho vychádza strach… následne z toho vychádzajú všelijaké choroby… pretože ľudia sa sami trýznia. Niekedy mám pocit, ako keby boli masochisti.

Keď sa ľudia vracajú myšlienkami do minulosti, mali by sa vracať len za peknými vecami. K tomu treba vedieť, akým spôsobom majú v sebe postrihať všetky negatívne skúsenosti z minulosti z toho dôvodu, že všetko je len skúška. Duša prichádza na tento svet, aby sa vyvíjala. Aby emocionalizovala na báze morálnych a mravných pravidiel. A keďže žijeme v javnom svete, potrebujeme k tomu aj peniaze, pretože ľudské vedomie nedospelo do toho štádia, že peniaze vôbec netreba. K tomu raz tiež dospejeme. Ľudstvo k tomu dospeje. A viem aj kedy.

Moja životná filozofia spočíva v tom, že problémy nie sú. Je len skúška. Silné duše prechádzajú silnými skúškami, slabé duše prechádzajú slabými skúškami. Tak, aby mohli prežiť. Každý dostane presne toľko, toľko mu pánboh naloží, koľko znesie.

Ľudia sa boja. Báť sa, mať strach, je hriech. Boja sa tí, ktorí sú nevedomí. Preto rozprávajú o niekom inom, aký je… preto neveria, lebo sa boja. My nerozprávame o ľuďoch, akí sú. Ja veľmi dobre viem, ako funguje Vedomie. Zvlášť vedomie Slovákov. Slováci sú takí, akí sú a ja ich mám rád takých, akí sú.

His Highness EmilZDROJ: Z rozhovorov pre Slovanské Noviny

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.