Nová budúcnosť – ľahší život

Views: 8

Na Slovensku je viac ako 4,5 mil exekúcií.
Ja sa pýtam, kto je vinný?
Tí ľudia sú vinní,
že sa dostali do takéhoto stavu?


Ľudia sú právne nevedomí a niekto to poriadne využíva a zneužíva. Našou úlohou a aj cieľom je, že ak niekto vstúpi do nášho Družstva a má akékoľvek takéto problémy s exekúciami, tak požiada o oddlženie svojho dlhu a my to veľmi radi urobíme. Ľudia sa trápia a nie len že sa trápia… zvyšuje sa počet samovrážd, zvyšuje sa rozvodovosť, nie je to dobré. Treba to napraviť a nie len napraviť. Treba to zastaviť! Najrýchlejšie a okamžite to treba zastaviť.

Ľudia sa pýtajú, že kedy… ešte sme nezačali. My sme ešte len spustili registráciu. Chceli sme vedieť, aký je záujem. A záujem je obrovský. Z celého sveta. Od Ameriky po Austráliu, Južná Kórea, Mongolsko, Rusko, Ukrajina, Česko, všetky Európske krajiny a nie len. Je to pozitívne, no pre nás je to hlavne záväzok, pretože keď budeme vyplácať renty 1500 eur, tak rentu 1500 eur budeme vyplácať všetkým. Nie len Slovákom. Všetkým. A nevyžadujeme od ľudí, aby menili vo svojom živote čokoľvek, čo meniť nechcú.

Keď niekto vstúpi do Družstva, má právo na rentu. Keď príde na to čas, my mu ju poskytneme na jeho účet, ktorý si otvoril v jednej z našich bánk. Tú rentu mu budeme na jeho účet posielať dobrovoľne. Tie peniaze sú jeho. Môže ich použiť na čokoľvek a nebude ich musieť vracať. Sme pripravení pomáhať každému, kto o to požiada a rovnako sme pripravení na všetkých parazitov ktorí tu prídu a myslia si, že len tak si tu budú parazitovať. Ja hovorím, že sa to tak nestane. My vieme, že sú tu všelijakí špekulanti, ktorí budú chcieť vybabrať s Novým Systémom. Na všetko máme špeciálne pripravené programy.

My máme záujem ľudí nastaviť tak, aby mohli prejsť evolúciou Vedomia. To znamená, že ak niekomu niečo dávame, napríklad splatíme jeho dlhy, vyťahujeme ho z kabaly, znamená to z dlhu, v ktorom žije. Ľudia nevedia tvoriť, pokiaľ nemajú aktívnu pravú hemisféru. Oni sa len stretávajú, diskutujú, špekulujú, závidia… do toho stavu nás tu dostali. Keď je niekto v Družstve, je oddlžený a zároveň má rentu. Rentu sme nastavili na 1500 eur, aby to bol približne dvojnásobok priemerného mesačného platu, ktorý tu táto naša Slovenská Republika akciová spoločnosť deklaruje. Náš podielnik takto nemá dlhy a vtedy môže niečo tvoriť. Až vtedy sa zamyslí nad sebou. Vtedy. Vtedy a až vtedy ľudia začnú tvoriť, keď nemajú dlhy. Prečo si to myslím? Keď ráno vstanú a nie je tam žiadna čistá myšlienka, majú problémy, do ktorých sa dostali z akýchkoľvek dôvodov… zadlženosti. Ťažko sa tak tvorí.

Tvorí sa myšlienkou,
potvrdzuje sa to slovom
a prejavuje konaním.


A tvorí sa ľahko vtedy,
keď človek nemá dlhy.

Nám ide o to, aby ľudia boli šťastní, aby podielnici boli šťastní. My im vytvoríme šancu – Priestor. A peniaze sú len prostriedok. Dôležité je, čo sa za tie peniaze v procese tvorenia s tými peniazmi vytvorí. My sme tu kvôli tomu, aby sme nášmu Národu a každému žijúcemu jedincovi ako živej bytosti, pomáhali. Pomáhali ničím iným, len peniazmi. Za podmienok a pravidiel, ktoré jasne nastavíme. Možno to je na začiatku ťažko pochopiteľné. Zrazu je tu niekto, kto chce ľuďom peniaze dávať. Preto chceme ísť na začiatku cez tých, ktorí nám dôverujú, aj veria. Oni tú informáciu a skúsenosť budú niesť ďalej do svojich rodín.

A ešte niečo. Ak niektorí bratia a sestry presviedčate iných ľudí, aby k nám vstúpili, nerobte to. Nie je to dobré. Ľudia si potom myslia, že sme klasická mlm spoločnosť, že sme prišli z ľudí vyťahovať peniaze. Všetci sú zadlžení až po uši, tvária sa, že my im tu ideme brať nejaké bytovky. Ešte raz opakujem, keď vstúpite do Družstva, nič nedávajte a ani nikto od vás nič nebude chcieť. Nič. To zodpovedne prehlasujem ako predseda predstavenstva Slovenského Podielového Družstva ROD. Nikto od vás nič nebude chcieť, aby ste vkladali nejaké bytovky, byty, alebo domy.

Mne nemusíte veriť. Vyčkajte, my začneme a potom začnite veriť sebe a následne na to budete schopní uveriť aj svetlej myšlienke. Svetlo znamená Znanie, Múdrosť. Nič iné. Len toto.


His Highness EmilZDROJ: Z rozhovorov pre Slovanské Noviny

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.