Kto verí správne ?

Views: 0

Je veľa spôsobov, ako si myslieť, čo je viera. Každý si ju vysvetľuje na svojej vlastnej úrovni. Každá skupina ľudí si rovnako ako ostatní, myslia, že pochopili svoju vieru správne. Najsprávnejšie. Podľa nich je ich viera hlboké Poznanie, ktorým smerujú k Absolútnemu Zdroju. Či už ide o náboženské, alebo ezoterické pochopenie viery, stále ide kolektívny konštrukt, ktorí určití duchovní učitelia využívajú na ovládnutie masy.

Je to len masová, až globálna pripútanosť k starým šablónam, ku starým vzorom. Príčinou toho, že to takto funguje, je naša pýcha. Tá živí našu vieru v tom, že vieme presne, kto sme, kde ideme, že máme právo iných súdiť a poučovať, že sme vyvolení poznať to najčistejšie Poznanie a že sme ho práve my správne pochopili. Viera, že konáme len a len dobro a iní nám to kazia.

Aby sme si mohli pripustiť, že smerujeme k Pravde, potrebujeme poznať odpovede na tri otázky:
ODKIAĽ SME ?
KTO SME ?
KAM SMERUJEME ?

Tieto tri otázky si vyžadujú pokoru.

Aby sme pochopili kto sme, aby sme zistili Pravdu o nás, musíme si najskôr priznať, že nepoznáme skutočnú Pravdu. Potrebujeme pochopiť, že nemáme odpoveď, keď ju hľadáme. Je potrebná úprimná ochota skúmať sa a pozerať sa na seba nestranne. Nezaujato. Treba si priznať, že to, čo považujem za pravdu, ešte nemusí byť Pravdou. Pripustiť tú možnosť.

Žijeme v toku neustále sa meniacich procesov, na ktoré každý človek pozerá zo svojho uhla pohľadu, vo svojej aktuálnej situácii a naladení. Niekto s nami súhlasí, niekto nie. Niekto naše činy hodnotí ako dobré, iný nie. Každý podľa toho, ako to aktuálne pôsobí práve naňho.

Našou úlohou je byť odosobnený od hodnotení a posudzovaní a rovnako sa toho sami musíme vzdať. Až vtedy máme možnosť vidieť skutočnú Pravdu…

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.