Čo spôsobuje SÚHLAS

Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom počulo, no čo to vlastne znamená? Prečo je dobrovoľný súhlas niekedy v radosti a niekedy pod tlakom? U nás na Slovensku sa niekedy hovorí: „Dobrovoľne nasilu.“

Toto je dôležitý bod, ktorému je dobre rozumieť. Ak máte v hlave Myšlienku (či sa jej držíte vedome, alebo nevedome), že s vami môže niekto niečo urobiť, znamená to, že na metafyzickej úrovni dávate k tomu Súhlas. VY. Vaše presvedčenie je váš súhlas. A je úplne jedno, akým spôsobom vás niekto presvedčil. Či vám povedal pravdu a vy s ňou súhlasíte, alebo to bola forma polopravdy a vy s touto formou súhlasíte, alebo to bolo vyložene klamstvo a vy ste naleteli. V každom prípade ste súhlasili. Na základe Zákona Slobodnej vôle ste dali SÚHLAS. Rozhodli ste sa tak.

Zákon Slobodnej Vôle je základný zákon Sveta, v ktorom žijeme. On stanovuje všetky PRAVIDLÁ HRY a je to on, kto je riešením a východiskom z akejkoľvek situácie.

Porozumenie tohto Zákona často umožňuje riešiť väčšinu problémov.

Ak má niekto s vami nejaký zámer,
potrebuje najskôr vytvoriť možnosť ten zámer vykonať.

Tou možnosťou môže byť niečo, čo by ste zatiaľ na sebe nedopustili, ale dopúšťate, že sa to niekde v spoločnosti môže diať. Niekde ďaleko niekomu inému…. Potom si pripustíte, že sa to môže stať aj niekomu, koho poznáte…. Potom si pripustíte, že sa to môže stať aj niekomu z blízkych… no vám určite nie. A to už len krôčik k tomu, aby ste prijali možnosť, že sa to raz môže stať aj vám. SÚHLAS sa nevedome no slobodne dostal až do vášho života. A prečo? Lebo žijete v tom vedomí, že ak súhlasíte s niečím, čo sa deje na druhej strane planéty, že vás sa to netýka. A TO JE OMYL.

Je úplne jedno, kde sa dnes na ľuďoch testuje nejaká forma nátlaku. Poznatky z tohto „testu“ si TEN, kto tu dnes vládne, alebo vládnuť chce, prenesie kde chce. Ak si dostatočne pripraví SÚHLASY ĽUDÍ žijúcich v tom regióne, o ktorý má záujem. Preto POZORNE POZORUJTE, ČO SA DEJE VONKU VO SVETE, ČO SA DEJE VO VAŠOM VNÚTORNOM SVETE A K ČOMU SMERUJETE.

Smerovanie by malo jednoznačne viesť k Harmónii, Zdraviu a Láske. To je Život v Mieri. Život v pokoji. A keď v Pokoji Tvoríte Harmóniu, výsledkom je zdravie ľudí aj spoločnosti. VŠETKO SO VŠETKÝM SÚVISÍ…

To isté platí aj v osobnom živote a v každom jednom vzťahu, ktorý máte. Ak to nesmeruje k Harmónii, Zdraviu a Láske, postupne dávate SÚHLAS, že to môže dopadnúť aj inak. Je to VAŠE ROZHODNUTIE – VÁŠ SÚHLAS pokračovať v tom.Uvedomte si, že dopustenie možnosti, že na vás môže niekto vyvíjať nejaký druh násilia, sa rovná Súhlasu, že na vás niekto môže vyvíjať násilie. Tak funguje Zákon Slobodnej Vôle.
PODĽA VAŠEJ VIERY BUDE VÁM DANÉ.

Ak pripúšťate, že na vás môže niekto vyvíjať tlak,
niekto ten tlak na vás vyvinie.

A ak žijete v nejakej životnej situácii,
že je už nutné niečo zmeniť,
musíte niečo zmeniť.

Tak jednoduché to je.
Je to len o vašom Súhlase,
je to len o vašom Rozhodnutí.


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.