O Evolúcii Bytia

Views: 4

Začal Deň Svaroga. Rytieri Rádu Hospitalierov spustili starý drevný egregor Hospitalierov. To je už spustené. Energeticky je to spustené. To znamená, že procesy už nastavené sa nedajú žiadnym spôsobom zastaviť. Tie sa už momentálne na našej planéte Midgard Zem dejú. Tak sa volá Maťuška naša, tá, čo nás živí. Preto sa potrebujeme k nej vrátiť. Najlepšie do nej, do Prírody, splynúť s ňou, žiť v nej, žiť v Harmónii s Prírodou, rozumieť jej potrebám. Tí správni rytieri Rádu Hospitalierov to vedia. Vedia ako, lebo majú tie schopnosti. Tie schopnosti prišli odovzdať prostredníctvom Znaní, aby mali aj ostatní ľudia možnosť byť dokonalejší.

Dokonalejší na úrovni svojej Podstaty, na úrovni Duše – na úrovni procesu bytia vo Večnosti. Duše tu chodia evolucionalizovať. Na báze morálnych a mravných pravidiel. Každý si zachraňuje Dušu sám za seba. Jedná sa len o evolúciu samotného Bytia. O nič iné nejde, len o to. Človek si vie rýchlejšie uvedomovať sám seba. Vtedy sa aj lepšie spoznáva. Život je jedna veľká hra. A buď hrá tú hru niekto s nami, alebo každý hrá svoju individuálnu hru. Je ideálne, keď hrá svoju vlastnú hru v spoločnom Priestranstve, ktoré je voľné, slobodné a Suverénne, kde človek môže prejaviť svoje schopnosti, kde môže prejaviť svoju vlastnú tvorivosť v Kone Tvorenia a je mu vytvorené Priestranstvo, aby mu v tom nič nebránilo. A on svojim tvorením nebráni v tvorení iným.

Takýto svet ideme vytvoriť tu na Zemi
a ono sa to aj tak stane.
Bez ohľadu na to,
či si to ja myslím, alebo nemyslím.
Jednoducho sledujme spolu,
čo sa bude diať v blízkej budúcnosti.


Treba pozorovať. Keď človek pozoruje, čo sa deje okolo neho, čo sa stane, vtedy spoznáva najviac seba. Ak je tichý pozorovateľ. Preto každý jeden rytier pozoruje. A potom musí prijať stanovisko. On neočakáva, že ho prijme niekto iný, lebo vie, že nad ním už nikto nie je. Len Boh. A ten je v ňom. Tak ako v nás všetkých. Keď si človek uvedomí v sebe čiastočku Boha, ktorá je a bola aj dokázaná aj nameraná, tak keď si ju v sebe uvedomuje, posúva sa ďalej. Lebo je zvedavý, lebo chce pochopiť. Pýtať sa. Najlepšie je, keď sa opýta sám seba. Tam je aj odpoveď – v ňom samom. Tam je prechod do portálu komunikácie priamo s Bohom za predpokladu, že má čisté Svedomie. Nikto nehovorí, že si nemôže človek sám vyčistiť Svedomie. Je to práca so sebou samým.

Každý to musí urobiť sám. Stačí pri tom použiť jedno zázračné slovo a to je – Odpusť. Odporúčam to každému. Na základe tej éry, ktorá prichádza, odporúčam to urobiť čo najrýchlejšie. Vtedy sa človek stáva slobodným. Vyslobodeným. Oddeľuje sa od okov sansáry. Odpustenie je škola. Ak sa človek nachádza v pozícii, že má problém odpustiť sám sebe, alebo niekomu inému, tak nech na tom veľmi rýchlo začne pracovať. A úplne jednoducho. Vezmi si papier a pero. Na ľavej strane papiera si napíš, komu máš čo odpustiť a na pravej strane si napíš, komu si už odpustil. Tak uvidíš, aké máš skóre. A rýchlo na tom začni pracovať. Nie zajtra. Hneď teraz.

His Highness EmilZDROJ: Z rozhovorov pre Slovanské Noviny

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.