Závislosti

Views: 4

Závislosti sú rôzne. Telesné závislosti si privoláme opakovaným užívaním nejakých potravín, sladkostí, nápojov, alkoholu, cigariet, drog… fyzické sú napríklad na peniazoch, rôznych veciach, na majetku… citové na ľuďoch, alebo na zvieratách, čo sa prejavuje rovnako majetnícky, ako závislosť fyzická.

Sami si tieto závislosti vytvárame. Problém je v tom, že dnes ľudí nikto nepripravuje na odpozorovanie procesu, v ktorom závislosť začína. Začína to už na zmyslovej úrovni. A začína to práve našou Pozornosťou. Tam, kde je namierená naša Pozornosť, vznikajú neurónové prepojenia v mozgu a posilňuje sa myšlienka na danú vec. Čím viac pozornosti danej veci venujeme, tým silnejší myšlienkový program tvoríme. Ak to nemáme pod kontrolou, ak nemáme pod kontrolou našu Pozornosť, riskujeme vznik závislosti. Napríklad aj tým, že to, čo nám tak začalo chutiť, si dávame pravidelne. Alebo si pravidelne niečo vyžadujeme. Alebo pravidelne musíme mať zas niečo… nové topánky, oblečenie, nové auto, novú nehnuteľnosť, nový vzťah, nový konflikt, novú „pravdu“.

Áno, aj závislosť na pocite, že mám pravdu. Bez toho, aby som vec preskúmal, overil, zistil o danej veci viac. Koľko neprávosti vzniká z tejto závislosti… koľko nepochopení, odsúdení, ohováraní, aj rozdelenie spoločnosti. Veď to zažívame v poslednej dobe priam v pravidelných intervaloch.

Nezáleží na tom, čo máme.
Záleží na tom, či sme na tom závislí.


Záleží na tom, či sa toho vieme vzdať. Pre Vyšší princíp. Pre Dobro medzi ľuďmi, pre lásku v našich vzťahoch. Čoho sa vlastne vieme vzdať pre Dobro v našich vzťahoch, pre Lásku v našej rodine, pre náš Národ ? 


S úctou Milan


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.