Klamú vám, prebuďte sa !

Prestaňte slúžiť nepriateľom národa. Prestaňte sa predávať za peniaze. Prestaňte byť zradcami Rodu ľudského a nepriateľmi Rodu ľudského. Veľký Národ Zeme, prestaňte sa pozerať na toto divadlo, ktoré vám ukazujú na internete a v televízii. Na týchto pseudokráľov, pseudolídrov, pseudomoslimov, pseudokresťanov, pseudonáboženských a pseudoveriacich. Všetci vám klamú. Tí v krásnych oblekoch sa predvádzajú pred objektívmi kamier. Zapamätajte si. Oni všetci sú skorumpovaní. Zradili vás. Predali vás. Všetci sú to klamári. A všetci sa stali besami (démonmi) a diablami. Oni všetci sú vaši nepriatelia. Všetci sú naši nepriatelia. Títo bastardi vás podvádzajú a klamú vám. 

Nič im nie ste dlžní. To oni zapadli do dlhov pred vami. Vy ste národ. Vy ste moc. Vy ste vlastníci. Vy ste Suverén. Vy ste Koruna tvorstva. Vy ste deti Všemohúceho. Vy ste moc a sila Všemohúceho. Vy ste Bytosť, Podstata, Duch, Božské Vedomie a Nebeská tvrď na Zemi. Prebuďte sa. Spájajte sa. Organizujte sa.

Nedovoľte už, aby do vašich tímov prenikali títo bastardi a zradcovia. Títo klamári. Vstaňte a chráňte vaše rodiny. Vstaňte a chráňte vašu zem. Vstaňte a chráňte vaše rody a kmene. Neexistujú žiadne národnosti. Existuje národ, a my sme jeden celok.

Ďakujem vám.
His Majesty Alexander

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.