Yangshan – čínský starověký kamenolom

Views: 6

Po celém světě je rozptýleno obrovské množství důkazů, které propůjčují důvěryhodnost teorii, že naši planetu kdysi obývala prastará civilizace inteligentních bytostí, která nás vedla k lepší budoucnosti tím, že se s námi dělila o svou moudrost a učila nás jejich způsobům. Kolem této teorie je však mnoho záhad.

Z nějakého neznámého důvodu zhruba ve stejnou dobu začala většina starověkých civilizací náhle stavět megalitické stavby. Ačkoli byla v průběhu předchozích let vyvinuta a propracovaně formulována různá vysvětlení, toto zůstává nevysvětleno. Je za tento vývoj zodpovědná dávno minulá mimozemská civilizace?

Megality v lomu Yangshan

Na druhou stranu lom Yangshan je zcela odlišný od většiny ostatních staveb tím, jak je tajemný a masivní. Dvacet kilometrů východně od čínského Nanjingu na hoře Yanmen Shan lze objevit legendární lom Yangshan.

Jedna část stély, o které se tvrdilo, že byla vyříznuta pro císaře; je stokrát větší než cokoli, o čem se kdy vědělo, že se člověk pohyboval.

Mohutná neúplná stéla, která zůstala nedokončená v lomu Yangshan během éry císaře Yongle, třetího císaře čínské dynastie Ming, který vládl v letech 1402 až 1424, má nárok na slávu lomu.

V roce 1405 nařídil císař Yongle v tomto lomu vyřezat obří stélu pro použití v mauzoleu Ming Xiaoling jeho zesnulého otce.

Z úbočí hory byly řezány a vyráběny tři samostatné kusy. Poté, co byla většina práce na řezání kamene hotová, architekti si uvědomili, že bloky, které řezali, jsou příliš velké, a přesunout kamenné bloky z lomu do Ming Xiaoling a nainstalovat je tam správným způsobem by není fyzicky možné.

Nedokončené tělo stély (vpravo) a hlava stély (vlevo). Práce na designu draka byly zahájeny na hlavě ještě předtím, než byl projekt opuštěn.

Velikost obřích kamenných bloků

Stele Base má rozměry 30.35 metrů na délku, 13 metrů na tloušťku a 16 metrů na výšku a váží 16,250 49.4 metrických tun. Karoserie má rozměry 10.7 metru na délku, 4.4 metru na šířku a 8,799 metru na tloušťku a váží 10.7 20.3 tun. Hlava stély měří 8.4 metru na výšku, 6,118 metru na šířku, metru na tloušťku a váží tun.

Srovnání velikosti 30,000 tunového megalitu.

Pokud by byla složená, stéla, o kterou se údajně omylem pokusili, by byla vysoká přes 73 metrů – a vážila přes 31,000 1 tun. Jako referenční základ lze uvést, že standardní vůz váží mezi 1.5 a 1,250 tuny. Největším monolitem ve starověkém i moderním světě je 1,770tunový hromový kámen, který Rusko přemístilo v roce a připomíná hrubý výběžek, který nebyl nikdy vytesán.

Stavební selhání?

Pokud předpokládáme, že tento popis je založen na skutečných historických událostech, mělo by vztyčit několik červených vlajek: Proč si císařovi zedníci mysleli, že by mohli přesunout 31,000 20 tunové bloky km přes hory?

Skutečnost, že se střihy velmi liší velikostí, tvarem a umístěním, ukazuje, že nikdy nebyly určeny k tomu, aby byly sestaveny nebo dokonce přesunuty. Kdyby byly, nebyly by řezány všechny najednou a tolika různými způsoby.

Další nedokončená gigantická kamenná stavba se nachází v severní oblasti kamenných lomů starověkého Egypta v egyptském Asuánu. Tvůrci obelisku ho začali tesat přímo ze skalního podloží, ale v žule se objevily trhliny a od projektu se upustilo. Původně se předpokládalo, že kámen má nezjištěnou vadu, ale je také možné, že proces těžby umožnil vznik prasklin uvolněním napětí. Spodní strana obelisku je stále připevněna ke skalnímu podloží.

Neuvěřitelné množství kamení bylo posunuto

Zdá se, že na místě bylo přemístěno značné množství kamene, což je jeden z nejzvláštnějších rysů místa. Při pohledu na oblasti mezi velkými bloky a okolními horami se zdá, že byly odstraněny miliony tun horniny.

Ačkoli je všeobecně známo, že tato oblast byla kdysi využívána jako lom, tato skutečnost sama o sobě nemůže vysvětlit obrovské množství hornin, které se zdálo být přemístěno.

Kromě toho, pokud byla lokalita využívána k těžbě horniny a její přepravě někam, bylo to provedeno velmi zvláštním způsobem; jako by šlo o záměrný pokus zanechat za sebou tyčící se ploché stěny, jaké se v žádném jiném starověkém lomu nevidí.

Nezodpovězená záhada

Umělecká reprezentace neznámých pokročilých technologií budování pyramid.

Takže buď předpokládáme, že jim někdo nebo něco podalo pomocnou ruku, nebo věříme, že přišli na způsob, jakým většina starověkých civilizací přišla na to, aby pohybovali velmi těžkými předměty a používali je při stavbách, ale současně ztratili tyto znalosti a už se o nich nikdy nezmínili v žádném svitku nebo v čemkoli tohoto druhu.ZDROJ: https://mysteriesrunsolved.com/cs/ancient-megaliths-at-yangshan-quarry/

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.