Je lepšie nepozorovať, ako pozorovať nesústredene

Views: 0

Čo oddeľuje pozorovateľa od pozorovaného a čo ich spája? Je to prítomný okamih, ktorý o všetkom rozhoduje. Ak Pozorovateľ pozoruje v plnej prítomnosti a je pohrúžený plnou Mysľou a plným vedomím do hĺbky procesu, vie všetko, čo pozoroval. Ak je však jeho Myseľ nesústredená a blúdi v nej iná myšlienka, či už súvisiaca, alebo úplne cudzia, Pozorovateľ nepozoruje. Celý proces sa odohráva pred jeho očami a on si len myslí, že pozoruje. V skutočnosti sa v jeho vnútri odohráva iný proces, do ktorého sa pozorovaná udalosť mieša bez akejkoľvek dejovej súvislosti.

Je lepšie nepozorovať, ako pozorovať nesústredene. Pozorovateľ musí mať čistú a jasnú Myseľ, ak chce naozaj vedieť, čo sa deje. Nesmie s pozorovaným objektom spájať svoju Myseľ. V procese pozorovania je iba prítomný okamih. Bez minulosti. Nech by už bola akákoľvek. A bez budúcnosti. Žiadne predsudky nemajú v pozorovaní miesto. Ani posudzovanie. Výsledok pozorovania je čiste faktická záležitosť.

Ak pozorujete pozorne, prídete na to, že všetko je v poriadku, pretože všetko je v procese.
Všetko ostatné sú city, pocity a emócie. Tie vaše.

Je to ako v rozprávke, kde sa vždy všetko dobre skončí. Ak pozorujete niečo, čo podľa vás nie je dobré, znamená to iba to, že to ešte nie je koniec…

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.